Devotions Library

Tanglaw Audio Library

Tanglaw Daily Devotionals

Pain FreeNarrated by Gutch Gutierrez & Written by Thelma A. Alngog

Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay magkasakit at masaktan, but because we live in a fallen world, nararanasan natin ang mga ito.

CAN WE PRAY FOR YOU?

3 + 1 =