Devotions Library

Tanglaw Audio Library

Tanglaw Daily Devotionals

Soli Deo GloriaNarrated by Jamey Santiago-Manual & Written by Yna S. Reyes

Sa panahong ito ng selfies, beauty queens, at super athletes, madaling malimutan na hindi tao ang center of the universe.

A.S.K.Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Deb Bataller

Ganito ang gusto ni Lord na gawin mo sa tuwing ikaw ay nangangailangan. Katok lang, pagbubuksan ka Niya.

CAN WE PRAY FOR YOU?

15 + 10 =