May 2021 Devotions

Parangalan Natin Si Jesus

Parangalan Natin Si Jesus


Narrated by Jewel Valeroso & Written by Michellan Alagao

Magpasalamat ka at bigyan mo rin ng papuri ang Panginoon na nagbigay sa iyo ng lakas at wisdom.

read more
Usapang Fishing

Usapang Fishing


Narrated by Peter Kairuz & Written by Beng Alba-Jones

But you don’t give up. Gigising ka ulit para pumalaot. Tomorrow might be the day!

read more
Conquering the Promised Land

Conquering the Promised Land


Narrated by Jayme Santiago-Manual & Written by Honeylet Venisse A. Velves

There will still be challenges after achieving our goals. But take heart, God has given us the strength.

read more
Isumbong Mo kay Lord

Isumbong Mo kay Lord


Narrated by Camilla Kim-Galvez & Written by Maria Rita Ilya M. Magallona

Sinasabi niya kay Lord kung ano ang kalagayan ng kanyang kapaligiran at kung ano ang kanyang nararamdaman tungkol dito.

read more
Liwanag sa Dilim

Liwanag sa Dilim


Narrated by Alex Tinsay & Written by PMV Clapano

Kitang-kita ni Jesus ang iniisip at nararamdaman mo. Kahit hindi mo naiintindihan ang sarili mo, nauunawaan ka Niya.

read more
Right vs. Right

Right vs. Right


Narrated by Jayme Santiago-Manual & Written by Honeylet Venisse A. Velves

Take time to seek the will of God. Huwag nating madaliin ang pagdedesisyon. Ipanalangin natin ito. Magtiwala tayo na gagabayan Niya tayo.

read more
Para sa Ganitong Pagkakataon

Para sa Ganitong Pagkakataon


Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Precious Marian Calvario

Tulad ni Esther, lahat tayo ay inilagay ng Panginoon sa lugar at panahon kung saan Niya tayo magagamit para sa Kanyang Kaharian.

read more
Choose Joy

Choose Joy


Narrated by Neil Barnes & Written by Olga Vivero

So everyday, let us choose to be joyful no matter what dahil kasama natin si Lord.

read more
Being Kind Like Jesus

Being Kind Like Jesus


Narrated by Byron Sadia & Written by Beng Alba-Jones

Sa isang iglap, sa isang haplos, umulan ng pagmamahal. Ibang klase talaga ang kabaitan ng Diyos. Sobra-sobra Siyang magmahal.

read more
Anong Tatak Mo?

Anong Tatak Mo?


Narrated by Peter Kairuz & Written by Beng Alba-Jones

Nang dumating si Jesus sa buhay natin, binago Niya ang lahat. Our motivation is for other people to know God and to realize how great He is.

read more
Nakinig at Nanampalataya

Nakinig at Nanampalataya


Narrated & Written by Felichi Pangilinan-Buizon

Dahil sa kanyang mga narinig, naniwala si Rahab na ang Diyos ng Israel ang Diyos ng langit at ng lupa.

read more
Teka, Huwag Muna

Teka, Huwag Muna


Narrated by Peter Kairuz & Written by Thelma A. Alngog

When we accepted Jesus, hindi lang Siya ang sumaatin, kundi nasa atin na rin si God the Father and the Holy Spirit.

read more
Under Construction

Under Construction


Narrated by Ivy Catucod & Written by M.C. Navarro

Hayaan natin na si Jesus ang maging “Foreman” ng ating buhay. Ipaubaya natin sa Kanya ang pagsasaayos sa mga dapat ayusin sa atin.

read more
Maglaro ay Di Biro

Maglaro ay Di Biro


Narrated by Peter Kairuz & Written by Alma S. de Guzman

We can rest in our heavenly Father knowing He’ll take care of everything.

read more
Si Joseph at Si Jesus

Si Joseph at Si Jesus


Narrated by Alex Tinsay & Written by Beng Alba-Jones

God purified him in the furnace of pain and made something beautiful. Dahil kay Joseph, maraming tao ang naligtas.

read more
Don’t Miss the Blessings

Don’t Miss the Blessings


Narrated by Icko Gonzalez & Written by Joshene Bersales

Kaya huwag natin sayangin ang pagkakataon na makatanggap ng blessings by not putting our faith in Jesus. Manampalataya tayo kay Jesus.

read more
It’s Okay to Cry

It’s Okay to Cry


Narrated by Albino Sadia & Written by Olga Vivero

God sees your tears, feels your pain, He is embracing you today, and He promised that one day, to wipe your tears.

read more
Happy Ka na ba sa Secondhand?

Happy Ka na ba sa Secondhand?


Narrated by Camilla Kim-Galvez & Written by Yna S. Reyes

Maraming spiritual truths ang madi-discover mo kapag binasa mo ang Bible regularly. May mga bagong insight na ipapakita sa iyo ang Holy Spirit.

read more
Bad Mood Buster

Bad Mood Buster


Narrated by Camilla Kim-Galvez & Written by Thelma A. Alngog

Nakaka-good mood talaga na isipin at sabihin na bawat araw ay bigay ng Diyos. Kaya pagkagising, mag-focus muna tayo kay God.

read more
Huwag Kang Nega

Huwag Kang Nega


Narrated by Camilla Kim-Galvez & Written by Deb Arquiza

Imbes na bad report, good report ang ipamalita natin. Ang Good News about Jesus—that Jesus saves heals delivers, and so much more!

read more
Sabihin Mo sa Kanya

Sabihin Mo sa Kanya


Narrated by Icko Gonzalez & Written by Yna S. Reyes

Narinig ni Jesus ang paghingi niya ng awa. At ngayon, binibigyan siya ni Jesus ng opportunity na i-verbalize ang biggest need niya.

read more
Jochebed Who?

Jochebed Who?


Narrated by Alex Tinsay & Written by Beng Alba-Jones

The Lord answered Jochebed’s (the mother of Moses) prayer, honored her obedience, and blessed her faith.

read more
I Love You, Lord?

I Love You, Lord?


Narrated by Jayme Santiago-Manual & Written by Yna S. Reyes

Obedience ang genuine proof ng true love for Jesus na ine-expect Niya from His disciples.

read more
Paying It Forward

Paying It Forward


Narrated by Sonjia Calit-Kakilala & Written by Joshene Bersales

Paano pa kaya kung una tayong nakatanggap ng blessing? Hindi ba maganda na tayo naman ang maging pagpapala sa ibang tao?

read more
Kaibigan ng mga Makasalanan

Kaibigan ng mga Makasalanan


Narrated by Alice Labaydan & Written by Deb Arquiza

Sa kabila ng mga kasalanan ni Zaccheus, at kahit na ayaw sa kanya ng maraming tao, pinili ni Jesus na lapitan siya.

read more
#Instaworthy or Praiseworthy?

#Instaworthy or Praiseworthy?


Narrated by Peter Kairuz & Written by Michellan Alagao

Ani Apostle Paul, dapat ang laman ng isip natin: mga bagay na kapuri-puri, totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang.

read more
Huwag Apathetic

Huwag Apathetic


Narrated by Mari Kaimo & Written by Joshene Bersales

Turo ni Jesus sa Marcos 12:31, mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili.

read more
Share It!

Share It!


Narrated by Josephine Rayton & Written byThelma A. Alngog

Kaya let us share our blessings. Ang pagtulong sa nangangailangan ang patunay ng ating pag-ibig sa Diyos.

read more
From Grace to Grace

From Grace to Grace


Narrated by Lara Quigaman Alcaraz & Written by Yna S. Reyes

In the same way that God dealt with us graciously by forgiving our sins, we also are to extend that grace to others by forgiving them.

read more
Ang Tunay Nating Boss

Ang Tunay Nating Boss


Narrated by Josephine Rayton & Written by Precious Marian Calvario

Huwag kang bibitaw sa paggawa ng best mo anuman ang iyong trabaho. May naghihintay sa iyong gantimpala mula kay Lord.

read more

Can We Pray For You ?

Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. - Philippians 4:6

5 + 14 =