April 2021 Devotions

No Longer Guilty

No Longer Guilty


Narrated by Ivy Catucod & Written by Abner Prado Tulagan

Sa tuwing minumulto ka ng guilt, remember and be thankful sa naging sacrifice ni Jesus sa cross.

read more
Petsa de Piligro

Petsa de Piligro


Narrated by Ivy Catucod & Written by Clarissa Estuar-Navarro

Tutugunin ng Diyos ang pangangailangan ng mga tumatawag sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Jesus. Kaya kay Jesus, hindi ka mamemeligro.

read more
Prayority

Prayority


Narrated by Icko Gonzalez & Written by Deb Bataller Arquiza

May deadline ka sa trabaho, kailangan ka ng pamilya mo, may occasion ang tropa, at iba pang mga lakad. Ang toxic ano? Ang tawag diyan, “Time Poverty.”

read more
From Bitter to Better

From Bitter to Better


Narrated by Mari Kaimo & Written by Precious Marian Calvario

Minsan, dahil sa mga pagsubok sa buhay, pakiramdam natin ay kinalimutan na tayo ng Diyos. Ngunit tulad ng kuwento ni Naomi, hindi tayo pinababayaan ng Diyos.

read more
Big God, Small Questions

Big God, Small Questions


Narrated by Mari Kaimo & Written by Joshene Bersales

Okay lang na magtanong ka, pero huwag mong hayaang magtapos dito. Manampalataya sa Panginoon. Never mind that you don’t understand all of His plans. Magtiwala ka.

read more
Let Justice Roll Down!

Let Justice Roll Down!


Narrated by Icko Gonzalez & Written by Michellan Kristine S. Alagao

Nais ng ating Diyos na “padaluyin natin ang katarungan, gaya ng isang ilog.” Ito ang nais ng puso Niya, at dapat din nating naisin bilang mga anak Niya.

read more
May Hangganan ang Bagyo

May Hangganan ang Bagyo


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon & Written by Felichi Pangilinan Buizon

We are not storm-free but storm-proof. We will make it through the storm, but it doesn’t mean na wala ng bagyong darating uli.

read more
Saan Ba Ko Pupunta?

Saan Ba Ko Pupunta?


Narrated by Albino Sadia & Written by Neryssa Bautista

Kaya if you find yourself at a crossroad, o sa tingin mo naliligaw ka at hindi mo alam kung saan patungo ang buhay mo, si Jesus ang Guide mo. Siya ang sundan mo.

read more
Matulog Ka Na

Matulog Ka Na


Narrated by Albino Sadia & Written by Thelma A. Alngog

Kung hindi ka makatulog at gulo pa ang isip, magpahinga ka sa Panginoon, kapatid. Pumanatag ka dahil ang mahimbing na pagtulog ay hindi Niya sa iyo ipagkakait.

read more
Dead Man Walking

Dead Man Walking


Narrated by Alice Labaydan & Written by Joshene Bersales

Nao-overwhelm ka na ba sa dami ng trabaho? Don’t feel guilty kung gusto mong magpahinga. And while you’re at it, take some time para makipag-usap kay Lord.

read more
Gutom na Gutom

Gutom na Gutom


Narrated by Icko Gonzalez & Written by Deb Bataller Arquiza

So just like Jesus, let us also feed on God’s Word every day. Kailangan nating namnamin at ngatain ang Salita ni Lord upang lumakas tayo at maging malusog.

read more
Turn Toward the Light

Turn Toward the Light


Narrated by Albino Sadia & Written by Olga Vivero

Let us fix our eyes on Jesus, the Light of the world, and turn toward Him at all times. Armed with faith, let us shine brightly with joy and love.

read more
Hanapin Kasi ang Dahilan!

Hanapin Kasi ang Dahilan!


Narrated by Byron Sadia & Written by Celeste Endriga-Javier

Kapatid, anuman ang iyong problema, hanapin mo ang dahilan at ihingi mo ng tulong sa mahabagin nating Diyos. Pinalaya na tayo ni Jesus!

read more
Tempted To Quit?

Tempted To Quit?


Narrated by Sonjia Calit & Written by Clarissa Estuar-Navarro

As you continue your own faith walk, ituon mo lang ang mga mata mo sa Panginoon. And let Him show you how He can turn your situation around for you.

read more
Hashtag Blessed

Hashtag Blessed


Narrated by Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Deb Bataller Arquiza

Pinagkalooban pala tayo ng mga pagpapalang espiritwal (spiritual blessings) simula nang tanggapin natin si Jesus! Ano-ano ang spiritual blessings na ito? Marami!

read more
People of The Book

People of The Book


Narrated by Jamey Santiago-Manual & Written by Yna S. Reyes

Ang Biblia ay Salita ng Buhay. Pangako ng Diyos ang masagana at matagumpay na pamumuhay sa sinumang maglalaan ng oras—araw at gabi—sa pagbubulay nito.

read more
Wala Kayo sa Lord Ko

Wala Kayo sa Lord Ko


Narrated by Mari Kaimo & Written by Joshene Bersales

Whenever you feel discouraged dahil sa masasakit na salita ng ibang tao, balikan ang kuwento ni Elijah.

read more
“Sa Bundok ni Yahweh ay May Nakalaan”

“Sa Bundok ni Yahweh ay May Nakalaan”


Narrated by Erick Totanes & Written by Precious Marian Calvario

Anuman ang ating hiling at panalangin sa Panginoon, kung ito ay alinsunod sa Kanyang malaking plano ay tiyak Niyang ibibigay sa tamang panahon.

read more
Kontra-Balisa

Kontra-Balisa


Narrated by Jocelyn Rayton & Written by Deb Bataller Arquiza

Napakagandang pangako! Through prayer, puwede nating hingin kay Lord ang lahat ng ating pangangailangan. Lahat!

read more
Ang Manampalataya Gaya ng Isang Bata

Ang Manampalataya Gaya ng Isang Bata


Narrated by Peter Kiaruz & Written by Beng Alba Jones

Ikaw at ako ay may mabuti at mapagmahal na Diyos sa langit. Makakaasa ka na kapag ikaw ay kumakatok sa pinto, He will see a child needing help and let you in.

read more
Believe and You Will Be Saved

Believe and You Will Be Saved


Narrated by Shekinah Grama & Written by Thelma A. Alngog

Ang bawat miyembro ng pamilya natin ay tinawag ng Diyos para maligtas. Pinagbayaran na ni Jesus ang kabayaran sa ating mga kasalanan.

read more
Diyos, Aming Tahanan

Diyos, Aming Tahanan


Narrated by Jocelyn Rayton & Written by Michellan Kristine S. Alagao

Saan ka man naroroon, anuman ang yari ng iyong tirahan, ang tunay na proteksyon, kapahingahan, at pagmamahal ay sa Diyos mo matatagpuan.

read more
For Now

For Now


Narrated by Sonjia Calit & Written by Joshene Bersales

Hindi rin nagbabago ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ayon sa Mga Panaghoy 3:22, “Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw

read more
The Scent of Grace

The Scent of Grace


Narrated by Icko Gonzalez & Written by Beng Alba Jones

You can call this a great story. Pero ang totoong sentro ng kuwentong ito ay hindi ang napatawad kundi ang Nagpatawad.

read more
Pray for Your Friends

Pray for Your Friends


Narrated by Alex Tinsay & Written by Michellan Kristine S. Alagao

Kung kaya ni Job na patawarin ang tatlong kaibigan niya, kaya din natin itong gawin sa tulong ng Diyos. Magpatawad tayo.

read more
Oh, Kaya Pala!

Oh, Kaya Pala!


Narrated & Written by Honeylet Venisse A. Velves

Sometimes, a delay is God’s way of protecting us. Gaya ng kuwento, maaaring ilang beses ka na ring naka-experience ng matinding disappointments dahil sa delay.

read more
Easter Sunday: The Best News of All

Easter Sunday: The Best News of All


Narrated by Peter Kiaruz & Written by Beng Alba Jones

Three days after He died, Jesus defied the laws of nature and conquered death. He left the linen covering His body and got out of the tomb.

read more
Maundy Thursday: Sa Hardin ng Getsemani

Maundy Thursday: Sa Hardin ng Getsemani


Narrated by Peter Kairuz

He knew what was about to happen. Great suffering awaited Him—the betrayal of Judas, the denial of Peter, the insults from people, the torture on His body, and death.

read more

Can We Pray For You ?

Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. - Philippians 4:6

11 + 11 =