July 2021 Devotions

Buo na Muli

Buo na Muli


Narrated by Gutch Gutierrez & Written by Thelma A. Alngog

Jesus offers salvation to broken people—mga taong wasak at walang-wala na talaga dahil sa kasalanan.

read more
Better than Google Translate

Better than Google Translate


Narrated by Sonjia Calit & Written by Beng Alba-Jones

He speaks on our behalf and understands perfectly what we want to say. Kaya kahit hindi mo alam kung anong sasabihin, pray anyway.

read more
Anong Greatest Fear Mo?

Anong Greatest Fear Mo?


Narrated by Byron Sadia & Written by Deb Bataller

Palagi nating tandaan na na-overcome na ni Jesus ang lahat ng mga nakakatakot na bagay dito sa mundo, even death.

read more
Pain Free

Pain Free


Narrated by Gutch Gutierrez & Written by Thelma A. Alngog

Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay magkasakit at masaktan, but because we live in a fallen world, nararanasan natin ang mga ito.

read more
Sapat ang Biyaya Niya

Sapat ang Biyaya Niya


Narrated by Neil Barnes & Written by Rhoxanne Villasin

Hindi dead end ang kahinaan mo. Isa itong open space para mas maipakita ng Diyos sa iyo na makakaya mo dahil sinasamahan ka Niya.

read more
Big “C”

Big “C”


Written & narrated by Honeylet Venisse A. Velves

Anuman ang pinagdaraanan mo, know that our God is the great Healer and Provider.

read more
Say NO to Evil Words

Say NO to Evil Words


Narrated by Binoy Sadia & Written by Yna Reyes

Ang labi ng walang Diyos, sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa.

read more
Speak Life

Speak Life


Written & narrated by Honeylet Venisse A. Velves

Learn to speak the truth of God’s Word. Be positive instead of negative. Utter words of good health and prosperity.

read more
Coffee for the Soul

Coffee for the Soul


Narrated by Sonjia Calit & Written by M.C. Navarro

Sa pakikipag-usap mo sa Diyos, mararamdaman mo ang pag-ibig Niya’t lakas at tender mercy, at lalago ang pananampalataya mo.

read more
Apollo 11

Apollo 11


Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Celeste Endriga-Javier

Diyos na lumikha ng kalangitan, ng lupa at dagat, at lahat ng bagay. Sapat na ang Kanyang mga pangako na tunay na maaasahan.

read more
Dehydrated na ba ang Puso Mo?

Dehydrated na ba ang Puso Mo?


Narrated by Jewel Tizon & Written by Elaine Lagat

Jesus is offering Himself to you. He is the living water that never runs dry. He alone can satisfy the longings of your heart.

read more
Ang Ipinagdiriwang ng Diyos Ama

Ang Ipinagdiriwang ng Diyos Ama


Written and narrated by Felichi Pangilinan-Buizon

Nagdiriwang ang Diyos at ang lahat ng mga anghel sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan.

read more
Tahan na, Anak

Tahan na, Anak


Narrated by Sonjia Calit & Written by Thelma A. Alngog

God sees our condition. He feels our pain. Kaya’t sa kalagitnaan ng ating pagdadalamhati, naroon ang Diyos.

read more
No Favorites!

No Favorites!


Narrated by Icko Gonzalez & Written by Michellan Alagao

Hindi Niya tinitignan ang kulay ng mata o balat natin. Lahat tayo, anumang nationality — ay mahal ng Panginoon.

read more
Marathon of Faith

Marathon of Faith


Narrated by Byron Sadia & Written by Beng Alba-Jones

Higit pa sa gold medal ang naghihintay para sa atin at the end of the finish line. Jesus will be there.

read more
Sino ka Sa Mata ni Jesus?

Sino ka Sa Mata ni Jesus?


Narrated by Miriam Quiambao-Roberto & Written by Deb Bataller

God loves you and you are special in His eyes, lahat ng mga plano Niya para sa iyo ay maganda at mabuti.

read more
Made with Love

Made with Love


Written and narrated by Felichi Pangilinan-Buizon

Nilikha tayo na may Lifetime Warranty. Kahit kailan, we are welcome to come to our Maker.

read more
No More Mantsa

No More Mantsa


Narrated by Sonjia Calit & Written by Thelma A. Alngog

If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.

read more
May Forever

May Forever


Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Yna Reyes

Sa Diyos mo lang masusumpungan ang forever, in the person of Jesus. Open your heart.

read more
God in a Box

God in a Box


Narrated by Shekinah Grama & Written by Beng Alba-Jones

Walang makakapigil sa mga plano ng Panginoon. Hawak ng Diyos ang lahat sa Kanyang mga kamay.

read more
Wala Nang Balikan

Wala Nang Balikan


Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by M.C. Navarro

Ang tunay na pagbabago ay hindi nakasalalay sa will power natin, kundi sa grace na tanging ang Panginoon lang ang makakapagbigay.

read more
Kapag Lubog Ka Na

Kapag Lubog Ka Na


Narrated by Binoy Sadia & Written by Maria Rita Ilya M. Magallona

Ibuhos lang natin ang lahat ng ating sama ng loob sa Kanya at magtiwala na nakikinig Siya at sasamahan Niya tayo sa ating pinagdadaanan.

read more
Look Back, Go Forward!

Look Back, Go Forward!


Narrated by Mari Kaimo & Written by Honeylet Venisse A. Velves

Kung nagpapahinga ka sa journey mo ngayon, alalahanin mo ang katapatan ng Diyos sa iyo.

read more
Fulfill Your Purpose

Fulfill Your Purpose


Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Thelma A. Alngog

Whatever your situation is, may purpose ang Diyos sa iyo. Trust the grace of God to enable you to fulfill your purpose in life.

read more
God to the Rescue!

God to the Rescue!


Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by M.C. Navarro

Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo’y subukin nang higit sa inyong makakaya.

read more
Take a Knee

Take a Knee


Narrated by Sonjia Calit & Written by Honeylet Venisse A. Velves

When we seek the Lord for help, we give Him the credit for being our heavenly Father and the all-powerful God of the universe.

read more
Magtulungan Tayo

Magtulungan Tayo


Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Michellan Alagao

Huwag natin gawing habit ang hindi pagbigay ng tulong sa iba. Huwag din tayong mahiya na humingi ng tulong sa iba.

read more
Ipinapanalangin Ka Niya

Ipinapanalangin Ka Niya


Written and Narrated by Felichi Pangilinan-Buizon

Kapatid, alam ni Lord ang ating mga pinagdadaaanan at pagdadaanan pa.

read more
Naiinggit Ka Ba?

Naiinggit Ka Ba?


Narrated by Gutch Gutierrez & Written by Michellan Alagao

Delikado ang inggit dahil kapag naiinggit tayo sa kapwa natin, tumataas ang tingin natin sa sarili natin at bumababa ang tingin natin sa iba.

read more

Can We Pray For You ?

Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. - Philippians 4:6

10 + 13 =