September 2021 Devotions

Erase, Erase!

Erase, Erase!


Narrated by Sonjia Calit & Written by Deb Bataller

Mararanasan natin ang pagpapatawad ni Lord kung aaminin natin sa Kanya ang ating kasalanan.

read more
Plastik!

Plastik!


Narrated by Mari Kaimo & Written by Yna S. Reyes

Kapag panay ang “Praise the Lord” natin pero hindi naman natin sinusunod ang commands ni Jesus, plastik tayo.

read more
Hugot King

Hugot King


Narrated by Erick Totanes & Written by M.C. Navarro

Kung anuman ang hugot mo ngayon at kahit na feeling mo ang layo mo kay Lord, ibulong mo sa Kanya at pakikinggan ka Niya.

read more
Lord, Lord!

Lord, Lord!


Narrated by Gutch Gutierrez & Written by Deb Bataller

Kung tunay na Lord natin si Jesus, kailangan pala natin ipasakop ang ating buong buhay sa Kanya.

read more
Pamilya

Pamilya


Narrated & Written by Rebecca M. Cabral

Dumulog kayo sa Diyos, isuko ang inyong buhay sa Panginoong Jesus, at tanggapin ang Kanyang kapatawaran.

read more
Artist Ka Ba?

Artist Ka Ba?


Narrated by Gutch Gutierrez & Written by Michellan Alagao

God values you and your work dahil Siya ang nagbigay sa iyo ng kakaibang kakayahan!

read more
Wala sa Pamimilit ‘Yan

Wala sa Pamimilit ‘Yan


Narrated by Jocelyn Rayton & Written by Maria Rita Ilya M. Magallona

Ibibigay nang maluwag ng Diyos ang ating hinihiling hindi dahil makulit tayo, kundi dahil mabuti Siya.

read more
When You Encounter Jesus

When You Encounter Jesus


Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Deb Bataller

Ang dating madamot, sinungaling, sakim, at corrupt na taga-singil ng buwis ay biglang naging matuwid, mabait, at mapagbigay.

read more
Luha Para sa Iba

Luha Para sa Iba


Narrated by Gutch Gutierrez & Written by Deb Bataller

Umiyak si Nehemiah para sa ibang tao dahil naramdaman niya ang paghihirap nila at gusto niyang tulungan sila.

read more
Iukit Mo sa Bato

Iukit Mo sa Bato


Narrated by Jewel Tizon & Written by Maria Rita Ilya M. Magallona

Bilang tunay na follower ni Christ, ang una nating gawin ay mag-pray.

read more
LDR

LDR


Narrated by Alex Tinsay & Written by Alma S. de Guzman

Sa takdang panahon muli tayong magkikita. Babalik ang Panginoong Jesus para kunin na tayo at hindi na tayo muling mangungulila.

read more
Mag-impok sa Langit

Mag-impok sa Langit


Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Thelma A. Alngog

Ang buhay natin ay higit pa sa mga kasuotan at pagkain o anumang nakikita natin dito sa lupa.

read more
The First Christians

The First Christians


Narrated by Erick Totanes & Written by Michellan Alagao

What a privilege to be identified with Christ and be called a Christian. Huwag natin iyang kalimutan.

read more
Blessed, Hindi Masuwerte

Blessed, Hindi Masuwerte


Narrated by Erick Totanes & Written by M.C. Navarro

He is our Creator, and He is in control. Hindi siya nagbibigay ng suwerte, kundi nagbibigay siya ng blessings.

read more
“I Saw That!”–God

“I Saw That!”–God


Narrated by Alex Tinsay & Written by Celeste Endriga-Javier

Nakikita Niya ang mga pagtitiis natin at gagantimpalaan Niya tayo. Ang mga pandaraya at pagsisinungaling, at hindi Siya natutuwa.

read more
Lumapit sa Expert

Lumapit sa Expert


Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Joshene Bersales

Anumang burden ‘yan, anumang pagsubok, ilapit natin ito sa Kanya. Huwag nating piliting lutasin ang ating problema nang mag-isa.

read more
Not Easily Uprooted

Not Easily Uprooted


Narrated by Mari Kaimo & Written by Olga Vivero

A big tree with roots that are embedded deep down in the soil cannot be easily uprooted.

read more
Huwag Magreklamo

Huwag Magreklamo


Narrated & Written by Felichi Pangilinan-Buizon

Nababawasan ang masamang epekto ng pagko-complain tuwing nagpapasalamat.

read more
Pangako sa Pagtanda

Pangako sa Pagtanda


Narrated by Jocelyn Rayton & Written by Rebecca M. Cabral

Most of us dread getting old. Kasabay kasi ng pagtanda ang paghina ng katawan, pagbagal ng kilos, pag-ikli ng pasensya.

read more
Soli Deo Gloria

Soli Deo Gloria


Narrated by Jamey Santiago-Manual & Written by Yna S. Reyes

Sa panahong ito ng selfies, beauty queens, at super athletes, madaling malimutan na hindi tao ang center of the universe.

read more
Know Jesus

Know Jesus


Narrated by Alex Tinsay & Written by Elaine Lagat

It’s good to know the story of Jesus through history, but it’s another thing to know Jesus personally.

read more
Keep Going!

Keep Going!


Narrated by Mari Kaimo & Written by Jeaneth DP Panti

Idulog mo lahat sa Kanya. Iiyak mo ngayon, pero bukas, babangon at tatakbo ka muli kasama Siya.

read more
Companions in the Journey

Companions in the Journey


Narrated & Written by Precious Lara Quigaman-Alcaraz

We endure in times of trouble dahil “sa ating pag-asa sa Panginoong Jesu-Cristo”.

read more
Walang Gana?

Walang Gana?


Narrated by Alex Tinsay & Written by Rhoxanne Villasin

Believe and you will see the glory of God. You will feel alive again.

read more
Hitting Your Mark

Hitting Your Mark


Narrated by Alex Tinsay & Written by Elaine Lagat

He has given us His Holy Spirit so we can follow His will for our lives.

read more
Huwag Mag-alala

Huwag Mag-alala


Narrated by Mari Kaimo & Written by Timmy Yee

Tapat ang Diyos Ama sa Kanyang mga anak, makakasiguro tayong andiyan Siya lagi para sa atin.

read more
Q&A with God

Q&A with God


Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by M.C. Navarro

Tutugunin Niya ang mga tanong at hinaing mo, and His goodness will triumph in the end.

read more

Can We Pray For You ?

Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. - Philippians 4:6

5 + 2 =