March 2021 Devotions

Pangarap Ka Na Lang Ba?

Pangarap Ka Na Lang Ba?


Narrated by Jewel Valeroso

Pero walang imposible kay Lord. Isang successful career, the perfect partner, o kahit pagiging hokage pa ’yan, kung will ito ng Panginoon, ibibigay Niya

read more
Umagang Kay Ganda

Umagang Kay Ganda


Narrated by Lucille Talusan

Pagkagising ay sabihin na natin kay Lord na punuin na Niya tayo ng Kanyang pure, unfailing love. Kahit anong problema ang ma-encounter natin, makakaya natin.

read more
Ibigay Mo Na

Ibigay Mo Na


Narrated by Joyce Rayton

Bitawan mo na ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Aminin mo kay Lord na hindi mo kayang mag-isa at kailangan mo ang tulong Niya.

read more
Who is the Jesus You Worship?

Who is the Jesus You Worship?


Narrated by Joyce Rayton

Kung gaano kalalim at kalawak ang pagkakakilala mo kay Jesus, ganoon din lalalim at tatatag ang pagtitiwala mo sa Kanya. Make sure you know the real Jesus.

read more
Move On Na

Move On Na


Narrated by Icko Gonzalez

Don’t let your past sins, mistakes, and failures stop you sa pag-abot ng magandang future. Confess your sins and receive God’s forgiveness.

read more
Ganito Manalangin

Ganito Manalangin


Narrated by Icko Gonzalez

Ibig sabihin, kapag tayo ay nananalangin, nananalangin tayo sa Diyos na malapit sa atin. Naririnig Niya tayo at nakikita.

read more
Be kind to Widows and Orphans

Be kind to Widows and Orphans


Narrated by Lara Quigaman

Hindi ka nag-iisa at hindi ka Niya iiwanan! Bahagi ng utos ng Diyos sa mga Israelita noon ang huwag apihin ang mga balo at mga ulila.

read more
Kick the Wall and Let Go

Kick the Wall and Let Go


Narrated by Neil Barnes

Kaya buti na lang iba ang Panginoon. Maaari nating Siyang pagkatiwalaan. Hindi Siya nagbabago (Malakias 3:6). Kahapon, ngayon, at bukas—hindi Siya nagbabago (Mga Hebreo 13:8).

read more
Jesus, My Greatest Blessing

Jesus, My Greatest Blessing


Narrated by Lucille Tulisan

Sinumang na kay Cristo ay wala na sa ilalim ng sumpa. ‘Yan ang Magandang Balita! We have been freed from the curse of sin.

read more
Road Signs ni God

Road Signs ni God


Narrated by Joyce Burton Titular

Ang pagsunod sa batas trapiko ay katulad din ng pagsunod natin sa Panginoon at sa Kanyang mga salita. The Word of God serves as road signs for us.

read more
Tara’t Magtipon-tipon!

Tara’t Magtipon-tipon!


Narrated by Byron Sadia

Alam Niya na sa pagtitipon, napapalakas natin ang isa’t isa. Kaya huwag nating kaligtaang dumalo sa mga gathering gaya ng Bible study.

read more
Huwag Mabahala sa Problema

Huwag Mabahala sa Problema


Narrated by Becky Cabral

Na kay Jesus ang lahat ng kapangyarihan at kung nakipag-isa na tayo sa Kanya, mapapag-tagumpayan din natin ang anumang problema o hamon sa buhay.

read more
Friendship Forever

Friendship Forever


Narrated by Miriam Quiambao Roberto

Unang nag-extend ng hand of friendship si Jesus sa atin nang iniunat ang Kanyang mga kamay at ipinako ang mga ito sa krus. Dahil mahal na mahal Niya tayo

read more
Holy Dishwashing

Holy Dishwashing


Narrated by Byron Sadia

Ang pagsamba sa Diyos ay hindi lang ginagawa tuwing Linggo kasama ng maraming tao. Ang worship ay nangyayari rin mula Lunes hanggang Sabado.

read more
It’s about His Agenda, Not Mine

It’s about His Agenda, Not Mine


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon

Alam natin ang nangyari noong nagpasakop na si Moses sa timing at paraan ni Lord. Under Moses’ leadership, napalaya ang mga Israelite pagkatapos ng 400 years of slavery.

read more
Mirror, Mirror on the Wall

Mirror, Mirror on the Wall


Narrated by Byron Sadia

Si Jesus ay nabuhay lamang ng 33 years but He made those years count. And until now, the whole world remembers what Jesus did.

read more
Hindi ka Kakalimutan

Hindi ka Kakalimutan


Narrated by Peter Kairuz

Don’t ever think na kinalimutan ka na ng Diyos. Ang sinumang sumampalataya sa Anak ng Diyos na si Jesus ay binigyan ng Diyos ng right na maging anak Niya (Juan 1:12).

read more
Si Magdalena at Si Aldrin

Si Magdalena at Si Aldrin


Narrated by Joyce Burton Titular

Kapatid, ang takot at kabalisahan ay hindi galing sa ating Panginoong mapagmahal. Tandaan natin, “Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan, na walang kasamang kabalisahan”

read more
Temporary lang ang Mga Ito

Temporary lang ang Mga Ito


Narrated by Albino Sadia

Hindi madali o masaya sa pakiramdam when things, dreams, opportunities, and even people are taken away from us. God understands.

read more
Nakatikim ka na ba ng Honey?

Nakatikim ka na ba ng Honey?


Narrated by Sonjia Calit

Let Jesus fill your heart with His love to the point na hindi mo na ito ma-contain and you can’t help but share it to others. Siya rin ang magbibigay sa iyo ng grace and power to forgive.

read more
Secure in His Love

Secure in His Love


Narrated by Camila Kim Galvez

But there are standards that never change—ang standards na itinakda ng Diyos at inilahad Niya sa Biblia. Pinapaalala rin sa atin ng Mga Awit 139:13-14 na ang Diyos ang lumikha sa atin.

read more
Unlimited Supply

Unlimited Supply


Narrated by Alex Tinsay

God can use each one of us to be His channels of supernatural provisions and blessings—mataas man ang ating katungkulan o ordinaryo lang tayong mamamayan.

read more
Honor God with your Body

Honor God with your Body


Narrated by Niel Barnes

Hindi na natin pag-aari ang ating katawan dahil binili tayo ni Jesus Christ sa isang halaga, at ito ay sa pamamagitan ng Kanyang dugong nabuhos nang ipako Siya sa cross.

read more
The Rock

The Rock


Narrated by Alice Labaydan

In the end, wala sa good works natin ang katiyakan ng kaligtasan natin. Sa completed work lang ni Jesus on the Cross—doon lang tayo makakaasa.

read more
Gaya-Gaya, Puto Maya

Gaya-Gaya, Puto Maya


Narrated by Shekinah

Si Cristo lang ang tunay na standard natin sa pamumuhay. As believers, hindi natin puwedeng i-demand sa iba na sundin nila tayo kung hindi tayo sumusunod kay Cristo.

read more
Panlaban sa Negative Thoughts

Panlaban sa Negative Thoughts


Narrated by Icko Gonzalez

Habang nagme-meditate tayo ng Salita ng Diyos, makakatanggap tayo ng instructions Niya, and these will give us guidance and peace.

read more
Bag Raid!

Bag Raid!


Narrated by Ivy Catucod

Nandiyan si Jesus na kasama natin lagi sa buhay. Lumapit ka sa Kanya at tanggapin ang Kanyang pangakong kapahingahan kung nabibigatan ka na sa iyong dinadala.

read more
The Prayer of Jesus

The Prayer of Jesus


Narrated by Albino Sadia

The unity of believers worldwide will draw many people to faith in Christ. Kapag nagkakaisa ang lahat ng believers sa mensahe ng Ebanghelyo, makikinig sa atin ang mundo.

read more
To Believe is to See

To Believe is to See


Narrated by Neil Barnes

So focus on Jesus and meditate on His Word. He will enable you to believe and see answers to your prayers, kahit na gaano pa iyan kabigat at mukhang imposible.

read more
Sa Buhay o Sa Kamatayan Man

Sa Buhay o Sa Kamatayan Man


Narrated by Lucille Talusan”

Kapag ang buhay natin ay sumasalamin sa character ni Christ, gaya ng love for others and selfless service, kahit sa kamatayan ay magiging kapaki-pakinabang pa rin ang ating buhay.

read more
Ang Eternal Word ni God

Ang Eternal Word ni God


Narrated by Alex Tinsay

Anuman ang ating pinagdadaanan, meron tayong makikitang passage sa Bible na makakatulong sa atin. Marami rin tayong mapupulot na lesson sa buhay ng iba’t ibang Bible characters.

read more

Can We Pray For You ?

Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. - Philippians 4:6

7 + 2 =