November 2021 Devotions

Kaya Mo!

Kaya Mo!


Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Precious Marian Calvario

kung tinatawag ka ng Panginoon at binibigyan ka Niya ng opportunities makakaya mo ito sapagkat tutulungan Niya.

read more
Jesus is More than an ATM

Jesus is More than an ATM


Narrated by Alex Tinsay & Written by PMV Clapano

He is the fountain of living water that never runs dry and the source of every need (Mga Awit 36:8-9; Isaias 58:11)

read more
Entitlement

Entitlement


Narrated by Mari Kaimo & Written by Honeylet Venisse A. Velves

Let’s give others the benefit of the doubt at mapapansin natin na kakalma ang ating raging hearts.

read more
Ginawa Para Lang Itago?

Ginawa Para Lang Itago?


Narrated by Erick Totanes & Written by Maria Rita Ilya M. Magallona

Hindi lang mga maabilidad ang ginagamit ni Lord, kundi ‘yung may Christ-like character.

read more
Gusto Mo Bang Gumaling?

Gusto Mo Bang Gumaling?


Narrated by Gutch Gutierrez & Written by Precious Marian Calvario

Ang tanong, “Gusto mo bang gumaling?” Handa ka bang umamin sa Diyos na kailangan mo ang tulong Niya?

read more
Self-talk

Self-talk


Narrated by Jamey Santiago-Manual & Written by Yna S. Reyes

Kahit sa gitna ng personal problem niya, ang Diyos pa rin ang itinataas ni David. Si Yahweh pa rin ang sentro ng Kanyang isipan.

read more
Bakit Siya Naging Cold Bigla?

Bakit Siya Naging Cold Bigla?


Narrated by Peter Kairuz & Written by Elaine Lagat

But it’s amazing that even if Jesus knew that our love for Him will grow cold, He still chose to stay. He did not give up. He did not leave us.

read more
Imbes na Matakot

Imbes na Matakot


Narrated by Jocelyn Rayton & Written by M.C. Navarro

If you have faith in the Lord, tandaan mo that you are under His protection. Learn to rest in Jesus and enjoy His blessings.

read more
Pa-victim o Pabebe?

Pa-victim o Pabebe?


Narrated by Jocelyn Rayton & Written by M.C. Navarro

Ang paglapit natin sa trono ng Diyos ay pagkilala na mahabagin Siya, kaya we can experience His grace and mercy.

read more
Sino ang Default Mo?

Sino ang Default Mo?


Narrated by Felichi Pangilinan-Buizon & Written by Felichi Pangilinan-Buizon

Kahit gaano kabigat ng iyong pasanin, kahit ilan pa iyan, mabibitbit iyan ng ating Makapangyarihang Diyos.

read more
Hindi K.J. si God

Hindi K.J. si God


Narrated by Honeylet Venisse A. Velves & Written by Honeylet Venisse A. Velves

Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal.

read more
Susi sa Makabuluhang Buhay

Susi sa Makabuluhang Buhay


Narrated by Alex Tinsay & Written by Timmy Yee

Ang buhay ay nagiging makabuluhan kapag kinilala natin ang ating Manlilikha anuman ang ating ginagawa.

read more
Paasa Ba Si God?

Paasa Ba Si God?


Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by M.C. Navarro

Kung nangangailangan ka ng comfort o dagdag na lakas sa pagharap sa mga problema, basahin ang Mga Awit 138:7-8.

read more
Take a Stand

Take a Stand


Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Deb Bataller

As we grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ, patatatagin tayo ng Diyos. He will enable us to make a stand.

read more
Perfecto

Perfecto


Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Honeylet Venisse A. Velves

Doon natin mae-experience ang biyaya ng Panginoon. God gives grace to the humble,forgives and gives us a second chance.

read more
Pinatawad at Minamahal

Pinatawad at Minamahal


Narrated by Gutch Gutierrez & Written by Precious Marian Calvario

Pero hindi tayo maruming damit na itinatapon ng Diyos. Nilinis tayo ng Diyos mula sa kasalanang nagpaparumi sa atin.

read more
Nagtatampo Ka ba sa Diyos?

Nagtatampo Ka ba sa Diyos?


Narrated by Alex Tinsay & Written by Sheena Ferrer

Kahit parang walang katapusan ang mga tanong sa isip at puso mo, piliin mong magtiwala sa plano Niya para sa ‘yo.

read more
Hindi Ka Niya Ipapahiya

Hindi Ka Niya Ipapahiya


Narrated by Mari Kaimo & Written by Olga Vivero

Minsan, masusuong talaga tayo sa mga sitwasyon where we have to get out of our comfort zones and speak.

read more
Wings Sisters

Wings Sisters


Narrated by Erick Totanes & Written by Honeylet Venisse A. Velves

May mga ipinapadala si God sa atin para maging accountability partners natin.

read more
We Need Jesus Everyday

We Need Jesus Everyday


Narrated by Sonjia Calit & Written by Yna S. Reyes

Kailangan natin si Jesus as Savior every single day. Hindi Siya one-time Savior lang.

read more
Godly State of Mind

Godly State of Mind


Narrated by Erick Totanes & Written by Precious Marian Calvario

Punuin natin ang isip natin ng Salita ng Diyos. Let us have a godly state of mind, and by the grace of God.

read more
Kapit Lang!

Kapit Lang!


Narrated by Binoy Sadia & Written by Olga Vivero

Practice the attitude of waiting actively by putting your faith in Jesus and seeking the Father’s will. Keep praying.

read more
Huwag Sukuan ang Gawain

Huwag Sukuan ang Gawain


Narrated by Miriam Quiambao-Roberto & Written by Joshene Bersales

May times talaga na parang imposible ang task na pinapagawa sa iyo. Kapag nangyayari ito, huwag ka sanang sumuko.

read more
Magpahinga Rin Kapag May Time

Magpahinga Rin Kapag May Time


Narrated by Miriam Quiambao-Roberto & Written by Beng Alba-Jones

It’s time to stop feeling guilty when we have to step away for a while to rest. It is biblical to rest.

read more
Ulitin Ninyo, O Diyos

Ulitin Ninyo, O Diyos


Narrated by Erick Totanes & Written by Maria Rita Ilya M. Magallona

Hilingin natin tulad ni Habakuk, “Ulitin ninyo sa aming panahon ang mga dakilang bagay na ginawa ninyo noon.”

read more
Make Every Effort for Peace

Make Every Effort for Peace


Narrated by Felichi Pangilinan-Buizon & Written by Felichi Pangilinan-Buizon

Remember that Jesus gave up everything and went all the way to the cross, so we can have peace with God.

read more
Konting Tiis Pa!

Konting Tiis Pa!


Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Deb Bataller

Sa ating pagtitiis ay mas tumitibay tayo, mas nagiging matiyaga, mas tumatatag ang pananampalataya, nahuhubog ang ating ugali.

read more
Mas Mahalaga Ka

Mas Mahalaga Ka


Narrated by Mari Kaimo & Written by Thelma A. Alngog

Para sa Diyos, ang halaga mo ay higit na malaki—di hamak na mas malaki sa halaga ng pinakamahal na perlas sa mundo.

read more
Your Past No Longer on Repeat

Your Past No Longer on Repeat


Narrated by Gutch Gutierrez & Written by Precious Marian Calvario

As we trust in Him, He will set us free from anxiety and regrets about the past.

read more

History’s Eyes on You


Narrated by Alice Labaydan & Written by Joshene Bersales

Follow the examples of Jesus, at umasa na maaalala ng mga tao kung paano Siya nag-work sa buhay natin.

read more

Can We Pray For You ?

Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. - Philippians 4:6

8 + 15 =