January 2021 Devotions

Na-Judge Ka Na Rin Ba?

Na-Judge Ka Na Rin Ba?


Narrated by Jewel Valeroso

Alam Niya ang kahinaan natin at gusto Niya tayong tulungan. Kaya hingin natin ang tulong Niya para magawa nating mahalin at unawain ang ating kapwa.

read more
The Giving Challenge

The Giving Challenge


Narrated by Erick Totanes

Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapasidad na kumita at hindi natin maipagmamalaki ang sarili nating galing o kapasidad (Deuteronomio 8:17-18), kaya tama lang na i-honor natin Siya with our finances

read more
Kumusta Ang Puso Mo?

Kumusta Ang Puso Mo?


Narrated by Lara Quigaman

Ganito pala ang nangyayari sa ating mga puso kapag tayo ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Sa paulit-ulit nating pagsuway ay mas lalong tumitigas ang ating mga puso …

read more
Diyos Na Kanlungan

Diyos Na Kanlungan


Narrated by Joyce Burton Titular

If you truly believe in God, kung sinuko mo na sa Kanya ang buong buhay mo, papatunayan Niya sa iyo na Siya ang iyong lakas at kanlungan. Ipapakita Niya sa iyo na Siya ang iyong saklolo …

read more
Bantayan Ang Bibig

Bantayan Ang Bibig


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon

Pero sa Panginoon, walang mahirap. Nangako Siya na kikilos Siya sa atin para magawa natin ang Kanyang kalooban (Filipos 2:13).

read more
Ang Panalangin Ni Jabez

Ang Panalangin Ni Jabez


Narrated by Albino Sadia

Nanalangin siya sa Panginoon at humingi siya ng apat na bagay na magpapatunay na kahit ganoon ang kanyang pangalan, hindi ito magiging dahilan para hindi siya pagpalain ni Lord.

read more
Dahil Sa Pag-ibig

Dahil Sa Pag-ibig


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon

Nagpagapos para sa ating kalayaan. Inialay ang Kanyang sarili para tayo’y mapawalang-sala. Iyan ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo at sa akin!

read more
Kasama Natin Ang Diyos

Kasama Natin Ang Diyos


Narrated by Erick Totanes

Magtiwala tayo kay Cristo at manalig sa Kanya. Anuman ang pinagdadaanan natin, hindi tayo mabubuwag at malalampasan natin ang mga ito dahil kasama natin Siya sa gitna ng ating paghihirap at kakulangan.

read more
Solo Travel

Solo Travel


Narrated by Joyce Burton Titular

Kahit noong Bible times, makikita natin na laging sinasamahan ni Lord ang mga mahal Niya.

read more
Katuparan ng Pangarap

Katuparan ng Pangarap


Narrated by Peter Kairuz

Your dreams are seeds planted by God in your heart. Like a plant, it takes time para makita mo rin ang fruits ng mga pangarap mo.

read more
Two Is Better Than One

Two Is Better Than One


Narrated by Camilla Kim

True friends are blessings galing sa Diyos. They are given to help us achieve greater things for the Lord. Sila din ang ginagamit ng Panginoon to watch our backs…

read more
Paggalang sa Magulang

Paggalang sa Magulang


Narrated by Rebecca Cabral

Isang paraan kung paano natin maipapamalas ang ating paggalang at pagmamahal sa ating mga magulang ay ang pagsunod sa kanilang ipinag-uutos. Isipin na lang natin na para rin sa ating kabutihan ang kanilang mga utos.

read more
Mag-almusal Tayo!

Mag-almusal Tayo!


Narrated by Miriam Quiambao Roberto

Mahilig ka ba sa pagkain? Kung ganoon, magugustuhan mo ang kuwento pagkatapos ng resurrection ni Jesus dahil may kainan!

read more
Pray As You Go

Pray As You Go


Narrated by Ivy Catucod

If you keep your eyes open throughout the day, you can really pray as you go. Napakarami mong maipagpapasalamat sa Lord.

read more
Are You Satisfied?

Are You Satisfied?


Narrated by Gutch Gutierrez

Sinumang lalapit at mananampalataya sa Kanya ay hindi na magugutom at mauuhaw kailanman. At ang pangako Niya ay lahat ng kumilala at sumampalataya sa Anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin sila muli sa huling araw.

read more
Huwag Kang Matakot

Huwag Kang Matakot


Narrated by Alice Labaydan

Be assured of God’s love for you and let His love for you overcome all your fears. Magtiwala na lagi kang iingatan ng Diyos at hindi ka Niya papabayaan dahil mahal ka Niya.

read more
God Of Comfort, God Of Victory

God Of Comfort, God Of Victory


Narrated by Camila Kim

Kapatid, kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay nasa gitna ng isang pakikidigma, tandaan mong nasa piling ninyo ang Diyos.

read more
Pera O Kahon

Pera O Kahon


Narrated by Alice Labaydan

Maraming masasabi ang Bible tungkol sa pera. In fact, 2,500 times binanggit ng Bible ang mga salitang money and possessions.

read more
Hindi Tayo Invisible

Hindi Tayo Invisible


Narrated by Jocelyn Rayton

Hindi nalilimutan ng Diyos ang lahat ng ginagawa nating kabutihan para sa iba. Hindi lingid sa Kanya ang pagmamahal natin sa ating kapwa at na-appreciate Niya ang pagtulong natin sa iba.

read more
Isa Ka Bang Negatron?

Isa Ka Bang Negatron?


Narrated by Byron Sadia

Hindi kalooban ni Lord na maging negative tayo sa buhay. In fact, bilang followers of Jesus, ine-encourage nga tayo na palaging magsabi ng mabuti at maganda.

read more
Lodi!

Lodi!


Narrated by Gutch Gutierrez

Minsan, hindi tayo aware na mayroon na pala tayong idols na ipinapalit kay Lord. Halimbawa, kapag ang naging priority natin ay puro pera na lang, masasabi natin na nagiging idol na natin ang pera.

read more
True Positivity

True Positivity


Narrated by Joyce Burton Titular

Kilala Niya tayo. Alam Niya ang tunay na nararamdaman natin. Nakikita Niya ang pagod, inis, at lungkot natin. Nakasulat sa Kanyang aklat ang ating pagluha.

read more
There Is Hope in Jesus

There Is Hope in Jesus


Narrated by Sonja Calit

Tanging sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus tayo napatawad at nagiging katanggap-tanggap. There is hope in Jesus.

read more
5:01

5:01


Narrated by Icko Gonzalez

Malinaw ang utos ni Jesus sa Mateo 7:1-2: “Huwag kayong humatol, nang kayo’y di hatulan. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba.”

read more
Prayer Shield

Prayer Shield


Narrated by Alice Labaydan

God is faithful and true to His word. Sinabi Niya na whatever we ask in faith ay mangyayari.

read more
Natutuwa sa Iyo si Lord

Natutuwa sa Iyo si Lord


Narrated by Erick Totanes

Kapatid, hindi mo kailangang mag-alala dahil hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos (Mga Awit 136). At hindi ka lang Niya minamahal, natutuwa pa Siya sa iyo!

read more
God Telecom

God Telecom


Narrated by Honeylet Venisse Velves

Malungkot man o masaya, gaano man kababaw o kalalim ng ating pinagdaraanan, lahat ng ito ay gustong marinig ni God.

read more
Willing to Wait?

Willing to Wait?


Narrated by Joyce Burton-Titular

We wait with gladness dahil alam natin that our God is good. Hinding-hindi Niya tayo pababayaan habang naririto tayo sa period of waiting.

read more
Good Morning Thoughts

Good Morning Thoughts


Narrated by Camilla Kim

Dahil mahal tayo ng Diyos, lagi Siyang may daily grace na sapat para sa challenges ng bawat araw. Even better, with God as our portion, we already have everything we could ever ask for.

read more
Bible Muna

Bible Muna


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon

May kilala ka bang madalas umawit habang naliligo? O kasali sa worship team, tumutugtog ng instrument, sumusulat ng kanta, o miyembro ng banda? Hindi maikakaila na mahilig sa musika ang taong ‘yan.

read more

Can We Pray For You ?

Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. - Philippians 4:6

14 + 6 =