February 2021 Devotions

Time Management

Time Management


Narrated by Peter Kairuz”

Magiging matalino tayo sa paggamit ng oras if we will consider every 24 hours of each day as a precious resource given by God.

read more
Fact Finder

Fact Finder


Narrated by Miriam Quiambao Roberto”

Malayo na nga ang narating ng ating henerasyon sa mga kaalaman at madali pa itong i-share sa iba. Ngunit nakakasiguro ba tayo na tama ang mga natututunan natin mula sa mga ito?

read more
Loving an Enemy

Loving an Enemy


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon”

We who were once enemies of God received His unconditional love na may pagpapatawad. And His message is the same: “Kahit ganyan ka, mahal pa rin kita.”

read more
Makinig sa Tinig ng Diyos

Makinig sa Tinig ng Diyos


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon”

Bago tayo mag-isip ng solusyon at kumilos, gayahin natin si Elias. Maghintay tayo ng revelation mula sa Diyos.

read more
Kalayaan mula sa Piitan

Kalayaan mula sa Piitan


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon”

Hindi ikinagugulat ng Diyos ang anumang sitwasyon natin. May plano Siya. Magpasakop tayo sa paraan at sa schedule Niya.

read more
Kayang Ibalik ng Diyos

Kayang Ibalik ng Diyos


Narrated by Icko Gonzalez”

Noon at ngayon, gaano man kalaki ng pagkakasala natin, may awa ang Diyos. Maranasan natin ang paghihirap, kung tayo’y magsisisi, mararanasan rin natin ang kagandahang-loob Niya.

read more
Low Batt Ka Ba?

Low Batt Ka Ba?


Narrated by Alex Tinsay”

Mabuti na lang at binibigyan tayo ng assurance ng Salita ng Diyos na hindi natin kailangang kayanin ang lahat ng challenges na dumadating sa atin using our own strength.

read more
Ipon Now, Gastos Later

Ipon Now, Gastos Later


Narrated by Alex Tinsay”

God blesses you and allows you to enjoy the fruits of your labor. Mag-ingat lang na hindi mabaon sa utang dahil dito.

read more
Rahab

Rahab


Narrated by Miriam Quiambao Roberto”

Hers was a faith big enough to believe God and that she was doing the right thing by protecting His people. Dahil sa kanyang pananampalataya, nagbago ang buhay niya.

read more
Hindi Ka Nag-iisa

Hindi Ka Nag-iisa


Narrated by Camila Kim Galvez”

At kung may pangarap ka mang hindi pa natutupad, huwag kang panghinaan ng loob. Always remember that God is a step ahead, and He is working on your behalf.

read more
Excited Ka ba sa Heaven?

Excited Ka ba sa Heaven?


Narrated by Jocelyn Rayton”

Meron na tayong all-expense paid ticket to heaven, thanks to Jesus. Sinabi ni Jesus na sa bahay ng Kanyang Ama ay maraming silid at ipinaghahanda Niya tayo ng matitirhan.

read more
Kapag may bagyo

Kapag may bagyo


Narrated by Alice Labaydan”

Let us not forget that God is in control of everything—natural man iyang bagyo o bagyo ng buhay. Jesus is powerful at kaya Niyang patigilin ang mga nakakapinsala sa atin.

read more
Nagmahal, Nasaktan, Nawasak, Nabuo

Nagmahal, Nasaktan, Nawasak, Nabuo


Narrated by Gutch Gutierrez

Akala natin, kapag sinabing healing, ito ay tumutukoy lamang sa mga physical sickness ng ating katawan. But no! Kasama sa healing na ipinangako ni Lord sa atin ang healing para sa ating mga basag at wasak na puso.

read more
Wala bang Nagmamahal sa Iyo?

Wala bang Nagmamahal sa Iyo?


Narrated by Jewel Valeroso

Buhay na walang hanggan. A full and blessed life kasama Siya. Ito ang klase ng buhay na gusto ng Diyos para sa ‘yo. Ibinigay Niya ang kaisa-isa Niyang Anak…

read more
Naniniwala Ka ba sa Forever?

Naniniwala Ka ba sa Forever?


Narrated by Sheek

Higit sa lahat, totoong may forever dahil iyon mismo ang dahilan kung bakit dumating si Jesus sa mundong ito: so that all who believe in Him may have life with Him forever, enjoying eternal life in Heaven.

read more
Kailan ang Rest Day Mo?

Kailan ang Rest Day Mo?


Narrated by Miriam Quiambao Roberto

Subalit ang tanong, kailan ka huling nagpahinga mula sa trabaho? Maaaring physically wala ka sa work station mo pero masasabi mo bang naipahinga mo rin ang isip mo mula sa trabaho?

read more
The Powerful “P”

The Powerful “P”


Narrated by Jamey Santiago-Manual

Mayaman ang Ama natin sa langit, kaya naman hindi natin kailangang alalahanin ang ating mga pangangailangan at kinabukasan. Tiyak, hindi Niya tayo pababayaan.

read more
Security God

Security God


Narrated by Lara Quigaman

One time, Venice was led to give to God’s ministry even though she had a need. Matapos niyang magbigay ng Php 1,000.00 sa Operation Blessing, hindi niya inasahang babalik ito sa kanya nang higit pa.

read more
Hugot

Hugot


Narrated by Lara Quigaman

Mula sa pusong patuloy na binabago ng pag-ibig ni Cristo, we hear words of gratitude and praise to God. Mula sa pusong hinuhubog ng Salita ng Diyos, we can expect words of wisdom and encouragement.

read more
Be Compassionate

Be Compassionate


Honeylet Venisse Velves

A lot of times, being compassionate simply means giving your smile. It means tapping your co-worker on the back and saying, “You’re doing well.”

read more
Open for Reconciliation

Open for Reconciliation


Narrated by Joyce Burton Titular

Ikaw lang at si Lord ang nakakaalam ng tunay mong naramdaman noon. Whatever you felt back then, huwag ka sanang maging sarado sa possibility of reconciliation.

read more
Iron Sharpens Iron

Iron Sharpens Iron


Narrated by Joyce Burton Titular

Dahil sa kanilang palitan ng kuro-kuro, nasha-sharpen sila at nagiging better people. Tumatalas ang kanilang pag-iisip at nagiging mas maunawain at magalang sila sa kapwa.

read more
Besh / Bestie / Bro

Besh / Bestie / Bro


Narrated by Ivy Catucod

Naranasan mo na ba ang isang sitwasyon na parang ganito: First week mo sa trabaho, at pagdaan ng isang officemate, nagsabi ito bigla ng, “Besh, pahiram nito ha!” sabay kuha ng stapler mo?

read more
Aso’t Pusa

Aso’t Pusa


Narrated by Jocelyn Rayton

Hindi laging madaling makisama sa kapatid (o sa mga single child, mga pinsan). Depende sa inyong ugali, may times talaga na magkakainisan kayo. Kapag may nagawang kasalanan ang kapatid, matutong magpasensya at magpatawad.

read more
Butihing Ina

Butihing Ina


Narrated by Rebecca Cabral

Bagama’t hindi niya madalas sabihin na mahal niya tayo, ang tapat niyang pagganap sa kanyang tungkulin at sakripisyo ay naghuhumiyaw na katotohanan ng kanyang pagmamahal.

read more
Faith and Friendship

Faith and Friendship


Narrated by Sonjia Calit

Make no mistake about it—this is primarily a story about the power, wisdom, and compassion of Jesus.

read more
Honor Your Parents

Honor Your Parents


Narrated by Alex Tinsay

Anuman ang estado ng relationship mo with your parents, huwag mo sana kalimutan ang utos ng Panginoon. Kailangan nating i-honor ang ating mga magulang.

read more

Can We Pray For You ?

Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. - Philippians 4:6

11 + 1 =