June 2021 Devotions

The Sweetest Revenge

The Sweetest Revenge


Narrated by Jewel Valeroso & Written by PM Calvario

Nais ng Panginoon na imbes na kasamaan ay suklian natin ng kabutihan ang mga taong nagkasala sa atin.

read more
Change the Way you think

Change the Way you think


Narrated by Joyce Burton Titular & Written by Olga Vivero

Don’t dwell on ungodly thoughts but let’s fill our minds with the Word of God.

read more
Please Pass the Salt

Please Pass the Salt


Narrated by Byron Sadia & Written by Beng Alba Jones

Yes, we should be ready to defend our faith but at the same time, dapat ay handa rin tayo to show grace.

read more
Ang Tinig ni Yahweh

Ang Tinig ni Yahweh


Narrated by Gutch Gutierrez & Written by Michellan Alagao

May times na ang Panginoon ay mangungusap sa atin kapag mag-isa na lang tayo at tahimik ang lahat.

read more
“Never Say Die” Attitude

“Never Say Die” Attitude


Narrated by Camila Kim Galvez & Written by Thelma Alngog

Napakaraming pangako ng Diyos na nasusulat sa Biblia. Willing Siya na tumulong sa atin lalong-lalo na kung tayo ay nawawalan na ng pag-asa.

read more
Look Up!

Look Up!


Narrated by Joyce Burton Titular & Written by Deb Arquiza

Nag-pray siya at umawit ng papuri kay Lord! Dinala Niya kay Lord ang problema Niya. And guess what? Sinagot ni Lord ang prayer niya!

read more
Be The Answer

Be The Answer


Narrated and Written by Honeylet Velves

Don’t underestimate the value of your God-given talents. Napakaraming binigay ni God na talents sa iyo.

read more
Thank you, Sorry, Help!

Thank you, Sorry, Help!


Narrated by Jamey Santiago Manual & Written by Yna Reyes

He knows if our cry for help comes from a real place of need. Hindi natin mabobola ang Diyos sa pamamagitan ng mabubulaklak na salita.

read more
Meet Your Father!

Meet Your Father!


Narrated by Peter Kairuz & Written by Elaine Lagat

At kahit na nasa tabi natin ang ating earthly father, may heavenly Father pa tayong matatawagan anytime. He knows us very well and He’s watching us from above.

read more
Diyos ng Katarungan

Diyos ng Katarungan


Narrated by Icko Gonzalez & Written by Michellan Alagao

Ang nais Niya ay ang magkaroon ng katarungan, lalo na para sa mga ulila, balo, dayuhan, at mahihirap sa ating bansa.

read more
Kita Ka Niya

Kita Ka Niya


Narrated by Shekinah Grama & Written by Beng Alba Jones

When you feel like you’re invisible sometimes, remember that you will always be seen by Him.

read more
Sasangguni Ka na Ba?

Sasangguni Ka na Ba?


Narrated and Written by Felichi Pangilinan Buizon

Ang Mabuting Pastol ay hindi naiistorbo sa maya’t mayang pagsangguni ng kanyang mga tupa. Naghihintay lang Siyang ituro sa atin ang tamang daan.

read more
Pahalagahan ang Prayer Time

Pahalagahan ang Prayer Time


Narrated by Icko Gonzalez & Written by Michellan Alagao

Bahagi ng buhay ni Jesus ang pananalangin—bago pa man Siya maging abala sa mga gawain at maging sa gitna ng kanyang busy schedule, nag-pray Siya!

read more
Ulirang Ama

Ulirang Ama


Narrated and Written by Becky Cabral

Magsimula tayo sa pagkilala sa dinisenyo ng Diyos para sa ama ng tahanan. You are the head of your family, just as Jesus Christ is the head of the church.

read more
Si God at ang Hairdresser

Si God at ang Hairdresser


Narrated by Celeste Endriga Javier & Written by Lara Quigaman Alcaraz

Yung walang-wala ka ng pera at balak mo na lang mag-fast, tapos eto ang kaupisina mong ginamit ng Diyos at nilibre ka sa eat-all-you-can.

read more
Makabuluhang Buhay

Makabuluhang Buhay


Narrated by Alex Tinsay & Written by Timmy Yee

Ang pagkakaroon ng direksyon sa buhay mula sa Diyos ang patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa.

read more
Free to be a Blessing

Free to be a Blessing


Narrated and Written by Felichi Pangilinan Buizon

Nilikha Niya tayo na may kalayaang gumawa ng mabuti para sa ikaluluwalhati Niya. We were set free to be a blessing.

read more
Magandang Balita!

Magandang Balita!


Narrated by Shekinah Grama & Written by Yna Reyes

Sa panahong ito ng bad news, may good news na kailangang marinig ng lahat ng tao. Ito ang Magandang Balita mula sa Diyos.

read more
Ang Makapangyarihang Dila

Ang Makapangyarihang Dila


Narrated by Lara Quigaman Alcaraz & Written by Michellan Alagao

Imposibleng ma-control ang dila kung walang tulong ng Holy Spirit. Madali tayong madala ng emosyon, tulad ng galit, lungkot, o pagkayamot.

read more
Handang Mag-Alay

Handang Mag-Alay


Narrated by Erick Totañes & Written by Rita Magalona

Magtiwala tayo sa Diyos na bumubuhay sa patay. Ibabalik Niya ang inalay natin ayon sa Kanyang kalooban.

read more
Energy Booster

Energy Booster


Written and Narrated by Honeylet Velves

Let us acknowledge that we cannot go through a day without God. We may take in all those vitamins, but God is the One who truly strengthens us.

read more
Plot Twist

Plot Twist


Narrated by Miriam Quiambao Roberto & Written by Thelma Alngog

May bumabagabag din ba sa iyo ngayon? Nangungulila ka ba, lumuluha, o nagluluksa sa tindi ng iyong kalungkutan?

read more
Kordero ng Diyos

Kordero ng Diyos


Written and Narrated by Felichi Pangilinan Buizon

Katulad ng mga tupa, si Jesus ay kinailangang isakripisyo. Hindi coincidence na Pista ng Paskwa nang namatay Siya sa krus.

read more
You Are invited to Rest!

You Are invited to Rest!


Narrated by Shekinah Grama & Written by Elaine Lagat

He is willing to carry our burdens if we will allow Him to. Kung pagod na pagod ka na, take His yoke, and He will give you rest.

read more
Walang Konti sa Diyos

Walang Konti sa Diyos


Narrated by Icko Gonzalez & Written by Beng Alba Jones

Don’t ever think that na wala kang kayang ibigay kay God. Whatever talents you have, puwede mong gamitin para i-glorify Siya.

read more
God-given Opportunities

God-given Opportunities


Narrated by Sonjia Calit Kakilala & Written by PM Calvario

Alam ng Diyos ang laman ng mga puso natin at iniingatan Niya ang mga nananampalataya sa Kanya.

read more
Churchgoing: Yay or Nay?

Churchgoing: Yay or Nay?


Narrated by Shekinah Grama Written by Maria Clarissa Navarro

Being part of a church also gives you the chance to use your skills to honor the Lord and to serve others.

read more
Binabago Ka Niya Araw-Araw

Binabago Ka Niya Araw-Araw


Narrated by Ivy Catucod & Written by Yna Reyes

Ang mahalaga, nanampalataya ka at isinuko mo na ang buong buhay mo kay Jesu-Cristo. Mahalaga ring baguhin ang pag-iisip ayon sa kalooban ng Diyos.

read more

Can We Pray For You ?

Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. - Philippians 4:6

6 + 14 =