October 2021 Devotions

YOLO

YOLO


Narrated by Ivy Catucod & Written by Yna S. Reyes

No, you will not only live once. You will live forever kasama si Cristo.

read more
Higit Pa sa Second Floor

Higit Pa sa Second Floor


Narrated by Felichi Pangilinan-Buizon & Written by Felichi Pangilinan-Buizon

The Lord sees what’s behind, beside, above, and ahead of us, maging ang mga matitinding pinagdadaanan natin.

read more
No to Greed

No to Greed


Narrated by Erick Totanes & Written by Honeylet Venisse A. Velves

We can enjoy things, but we can enjoy them much more by sharing them with others.

read more
Bad News, Good News

Bad News, Good News


Narrated by Binoy Sadia & Written by Joshene Bersales

Imbes na mag-alala at mag-focus sa bad news, magtiwala sa Panginoon at i-celebrate ang good news na natanggap.

read more
Expectation vs. Reality

Expectation vs. Reality


Narrated by Jewel Tizon & Written by M.C. Navarro

May mga nagsasabing God will give your need but not your greed. Kung hindi mo natatanggap ang hinihingi mo, maaaring hindi ito makakabuti sa iyo.

read more
The Lord Hears Our Prayers

The Lord Hears Our Prayers


Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Michellan Alagao

Balikan ang iyong old prayers, at kung kailangan mo pa silang ipag-pray, muli mo silang ipanalangin sa Panginoon.

read more
When God is Silent

When God is Silent


Narrated by Erick Totanes & Written by M.C. Navarro

Gusto Niyang mag-grow ang trust at confidence natin sa Kanya. Sa ganitong paraan lalago ang faith natin.

read more
See God’s Goodness

See God’s Goodness


Narrated by Honeylet Venisse A. Velves & Written by Honeylet Venisse A. Velves

In real life, si Jesus ang ating security sa lahat ng sitwasyon. Magpasalamat tayo that God provides.

read more
Life Questions

Life Questions


Narrated by Mari Kaimo & Written by Precious Marian Calvario

Inaanyayahan tayo ng Panginoon na alamin ang mga kasagutan sa ating mga tanong sa pamamagitan ng pagtawag sa Kanya.

read more
Sino ang Tunay na Anak?

Sino ang Tunay na Anak?


Narrated by Icko Gonzalez & Written by Deb Bataller

God longs for us to accept Him as our Father and be part of His spiritual family.

read more
Harapin ang Salarin!

Harapin ang Salarin!


Narrated by Binoy Sadia & Written by Celeste Endriga-Javier

Mainam na palipasin muna ang galit nang mag-isa. Magmuni-muni. Mag-pray.

read more
Easier Said than Done?

Easier Said than Done?


Narrated by Alex Tinsay & Written by Rhoxanne Villasin

Every time you hold a grudge against someone, inaalisan mo ng pagkakataon ang sarili mo na maging masaya.

read more
What’s Your Story?

What’s Your Story?


Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Yna S. Reyes

Find ways to share your story. Puwede mo itong i-post sa social media mo or share with a friend over a cup of coffee.

read more
Maling Pagmamahal

Maling Pagmamahal


Narrated by Alex Tinsay & Written by Timmy Yee

Ang Diyos ang masaganang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan natin para tayo masiyahan.

read more
Victory over Giants

Victory over Giants


Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Thelma A. Alngog

Get into the Word of God. Believe His promises. At gaya ng sabi ni Apostol Pablo, “Magpasalamat tayo sa Diyos”.

read more
Receiving a Gift

Receiving a Gift


Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Honeylet Venisse A. Velves

When someone gives you a gift or help, thank the person and pray for him or her. Consider paying it forward to make someone happy.

read more
Mapagkakatiwalaan Ka ba sa Pera?

Mapagkakatiwalaan Ka ba sa Pera?


Narrated by Erick Totanes & Written by Sheena Ferrer

Ipinagkatiwala Niya sa ‘yo ang resources para gamitin at palaguin mo para sa iyong kapakinabangan at ng ibang tao.

read more
Hudson Taylor

Hudson Taylor


Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Michellan Alagao

Great men and women of faith, inspire the people around them at that time, and continue to inspire many generations later, even after their death.

read more
No More Condemnation

No More Condemnation


Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Honeylet Venisse A. Velves

God wants us to live a life free of guilt because Jesus has already freed us from the penalty of our sins.

read more
Walk on Water

Walk on Water


Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Deb Bataller

What made Peter different from the rest was his faith that because of Jesus, he can also experience the miracle of God.

read more
Stop na Muna

Stop na Muna


Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Thelma A. Alngog

Sa gitna ng araw-araw mong pakikibaka sa trabaho at mahihirap na sitwasyon, try mong magtime-out muna, be silent, and listen to God.

read more
Mabuting Usapan

Mabuting Usapan


Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Precious Marian Calvario

Pero sa malumanay at wise na pagpili ng mga salita, maraming pag-uusap ang nauuwi sa mabuti at pagkakaayos.

read more
Pangako sa ‘Yo

Pangako sa ‘Yo


Narrated by Alex Tinsay & Written by Alma S. de Guzman

Tutuparin ng Diyos ang mga pangako Niya. Hindi masasayang ang paghihintay mo.

read more
Move On!

Move On!


Narrated by Icko Gonzalez & Written by Olga Vivero

He wants to promote us in all aspects and usually, promotion would mean moving onto a new and higher place, experience, or mindset.

read more
King of Liars

King of Liars


Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Joshene Bersales

Sa mundo na puno ng kasinungalingan, it’s comforting to know na meron tayong ultimate source of truth: si Jesus.

read more
Bakit Ok Sila, Lord?

Bakit Ok Sila, Lord?


Narrated by Binoy Sadia & Written by Maria Rita Ilya M. Magallona

Kumapit tayo kay Lord at magsumikap ayon sa tamang paraan. Iwasan nating mainggit. Sa Diyos natin hanapin ang kaligayahan.

read more
Got Fruit?

Got Fruit?


Narrated by Mari Kaimo & Written by Beng Alba-Jones

Exhibiting the fruit of the Spirit can happen naturally as God works in and through us gently.

read more
No More Comparing

No More Comparing


Narrated by Erick Totanes & Written by M.C. Navarro

Kung gusto mo ring manatiling joyful and content in any situation, let God do His work in you.

read more

Can We Pray For You ?

Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. - Philippians 4:6

8 + 9 =