December 2021 Devotions

New Year’s Eve

New Year’s Eve


Narrated by Icko Gonzales & Written by Celeste Endriga-Javier

Magpasalamat tayo at sambahin natin Siya dahil sa Kanyang naging katapatan sa atin.

read more
Time After Time

Time After Time


Narrated by Lucille Talusan & Written by Lucille Talusan

Ngunit sa tuwing sila’y nagsisisi at tumatawag sa Diyos ay paulit-ulit din silang inililigtas ng mahabaging Diyos (Nehemias 9:28). Hindi nauubos ang habag ng Diyos.

read more
Paghilom

Paghilom


Narrated by Mari Kaimo & Written by Precious Marian Calvario

Habang pinupuno natin ang isip natin tungkol kay Jesus Christ—His beauty, His grace, His love, His power—makakalimutan natin ang painful memories at mararanasan natin ang kagalingang mula sa Kanya.

read more
The Benefits of Gratitude

The Benefits of Gratitude


Narrated by Lucille Talusan & Written by Lucille Talusan

May mahahalagang benefits ang pagiging grateful. Gratitude attracts the attention of Jesus. Saying the three words “Thank You, Jesus!” also encourages us.

read more
My CHRISTmas Story

My CHRISTmas Story


Narrated by Yna Reyes & Written by Yna Reyes

On that Christmas Eve more than 40 years ago, ibinulong ni Jesus sa puso ko ang pangakong bibigyan Niya ako ng abundant life (Juan 10:10).

read more
Nasaan si Jesus Christ sa Christmas Mo?

Nasaan si Jesus Christ sa Christmas Mo?


Narrated by Icko Gonzalez & Written by Yna S. Reyes

The Christmas story is not just a wonderful story. Katuparan ito ng prophecy sa pagdating ng Messiah, the Christ who will save mankind from the wrath of God because of our sin.

read more
Magsimula Muli at Padayon!

Magsimula Muli at Padayon!


Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Precious Marian Calvario

Alam ni Jesus na hindi madali para sa atin ang “pakainin ang Kanyang mga tupa,” gaya ng ibinilin Niya kay Pedro.

read more
Mamuhay sa Liwanag

Mamuhay sa Liwanag


Narrated by Sonjia Calitl & Written by Thelma A. Alngog

Si Jesus, na Siyang ipinagdiriwang natin tuwing Pasko, ang Siya ring Light of the world. Tuwing makakakita tayo ng parol, maalala sana natin si Jesus at ang tagubilin para sa mga iniligtas Niya.

read more
Ang Bida ng Mission

Ang Bida ng Mission


Narrated by Gutch Gutierrez & Written by Precious Marian Calvario

Sa pagtupad natin ng ating mission, let’s remember na kinakailangang Si Jesus Christ ang maging dakila at tayo nama’y maging mababa. Sa mission natin, si Jesus Christ ang bida.

read more
Project: Joyful Christmas

Project: Joyful Christmas


Narrated by Jamey Santiago-Manual & Written by M.C. Navarro

Ang Pasko ay pag-alala na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin kaya ibinigay Niya ang Kanyang kaisa-isang Anak na si Jesus para ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak.

read more
Sana All

Sana All


Narrated by Alex Tinsay & Written by Jeaneth DP Panti

Puwede kang maging honest sa Panginoon tungkol sa bigat na kinakaharap mo ngayon Don’t hesitate to ask for help dahil tutulungan ka Niya.

read more
Ang Disiplina ng Diyos

Ang Disiplina ng Diyos


Narrated by Icko Gonzalez & Written by Michellan Alagao

Ayon sa Hebreo 12:5-6 ang Diyos ay isang Ama na nagdidisiplina sa mga minamahal Niya.

read more
The Attitude of Surrender

The Attitude of Surrender


Narrated by Alex Tinsay & Written by Rhoxanne Villasin

Gaano man kahirap ang pinagdaraanan mo ngayon, sana piliin mo ring magtiwala sa Diyos. Harapin mo ang challenges na nararanasan mo ngayon, gaano man katindi.

read more
Malaya

Malaya


Narrated by Mari Kaimo & Written by Tim Yee

Buti na lang, pinalaya na tayo ni Jesus sa kasalanan at kung mananampalataya tayo sa Kanya, hindi na tayo magiging alipin.

read more
Palayok

Palayok


Narrated by Felichi Pangilinan-Buizon & Written by Felichi Pangilinan-Buizon

Hayaan nating hubugin at gamitin Niya tayo ayon sa Kanyang kalooban para makita ang Kanyang dakilang kapangyarihan!

read more
Hugot pa More kay Lord!

Hugot pa More kay Lord!


Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Thelma A. Alngog

You don’t need to give up. Kapag may battle, ipagtatangol ka Niya. Kapag nanghihina, palalakasin ka Niya. Kapag may problema, bibigyan ka Niya ng solution.

read more
Tulad ng Nilaga

Tulad ng Nilaga


Narrated by Mari Kaimo & Written by Precious Marian Calvario

Maging “willing to wait” tayo. “Kay Yahweh tayo’y magtiwala! Manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kay Yahweh tayo magtiwala!”

read more
Panandalian Lang Iyan

Panandalian Lang Iyan


Narrated by Alex Tinsay & Written by Rhoxanne P. Villasin

Kaya habang dumadaan sa pakikipaglaban o anumang uri ng paghihirap, maniwala kang panandalian lang iyan at may magandang ibubunga ito. The best thing to do is to look up to God.

read more
Feeling Thankful

Feeling Thankful


Narrated by Alex Tinsay & Written by Elaine Lagat

Remember the good things that God has done for you. God is good, and He deserves all the praises and thanksgiving.

read more
Those Four Little Words

Those Four Little Words


Narrated by Mari Kaimo & Written by M.C. Navarro

When we pray for other people, it is a public declaration na naniniwala tayong tumutugon ang Panginoon sa mga panalangin.

read more
To Go or Not to Go

To Go or Not to Go


Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by PMV Clapano

We can trust Him to strengthen us kapag nanghihina na tayo. Kung sa palagay mo ay hindi napapansin ang mga ginagawa mo, nakatingin sa ‘yo si Jesus..

read more
Huwag Mawalan ng Pag-asa

Huwag Mawalan ng Pag-asa


Narrated by Alex Tinsay & Written by Tim Yee

Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung hindi man tayo makakuha ng support mula sa ibang tao, tiyak na makakaasa tayo sa Diyos.

read more
Last Two Minutes

Last Two Minutes


Narrated by Mari Kaimo & Written by M.C. Navarro

When you have God on your side, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa kahit pakiramdam mo, nasa last two minutes ka na ng laban at dehadong-dehado ka.

read more
Big and Small Prayers

Big and Small Prayers


Narrated by Erick Totanes & Written by M.C. Navarro

The Lord wants us to involve Him in every area of our lives. Kasama na rito ang petty concerns natin: the weird, the boring, and the mundane.

read more
Overflowing Living Water

Overflowing Living Water


Narrated by Alex Tinsay & Written by Precious Marian Calvario

Lagi tayong mauubusan ng lakas na magpatuloy sa buhay. Laging kapos at parang may kulang. But there is Jesus.

read more
Natutulog ba And Diyos?

Natutulog ba And Diyos?


Narrated by Neil Barnes & Written by Yna Reyes

If David’s God is your God, you can be sure na malalampasan mo ang crisis na pinagdadaanan mo ngayon. Sa tulong Niya, you will not fall down.

read more
Magpatawad Din Tayo

Magpatawad Din Tayo


Narrated by Icko Gonzalez & Written by Honeylet Venisse Velves

Ngunit sa oras na lumapit tayo at humingi ng tawad, He is always ready to forgive because Jesus has already offered Himself as the sacrifice for the payment of our sins.

read more
Buti Nga sa Kanya?

Buti Nga sa Kanya?


Narrated by Erick Totanes & Written by Maria Rita Ilya Magallona

Totoong sa appointed time ay hahatulan Niya ang lahat ng tao ayon sa kanilang ginawa.

read more
Make Your Mornings G.R.E.A.T.

Make Your Mornings G.R.E.A.T.


Narrated by Mari Kaimo & Written by M.C. Navarro

TRUST na narinig Niya ang dasal mo. Panghawakan mo ang Hebreo 11:6 bilang pangako ng Diyos—na sinumang lalapit at mananampalataya sa Kanya’y makakatanggap ng gantimpala.

read more

Can We Pray For You ?

Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. - Philippians 4:6

1 + 2 =