3

OCTOBER 2022

God Is Not a Genie

by | 202210, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Mari Kaimo & Written by Excel Dyquiangco

Alam kong ang lahat ng bagay ay kaya ninyong gawin, at walang makakapigil sa lahat ng inyong balakin.

Job 42:2

Napanood na ba ninyo ang pelikulang Aladdin? There is one character in the movie that could rival the impact of the titular character — si Genie. Bakit hindi kung halos lahat ng gustong hilingin ni Aladdin ay kayang ibigay ni Genie?

Hindi ba’t sa buhay natin, may mga pagkakataon na naging ganyan ang relationship natin kay God, na trinato natin Siyang parang genie? Dumaan ka rin ba sa point na gusto mong humiling ng kahit na ano, and you were hoping na ibibigay sa iyo ito ng Diyos agad-agad? Sadly, kung hindi man tayo mismo ang guilty, there are people who treat God this way.

But God is not like that. He is not a weak pushover, na gagawin whatever you want. Sinasabi sa 1 Juan 5:14-15, “Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito’y naaayon sa kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya.” Siya ay hindi tulad ng genie mula sa isang lampara, ready to fulfill our three wishes. Ginagawa ng Diyos ang makakabuti para sa atin, and He gives us what we need based on His timing and His character. He doesn’t always give us what we want because it may not be good for us.

Yes, mabuti na lang na hindi Niya tinutupad ang bawat hiling natin. We might ask for things not knowing they could be disastrous for us in the future. Pero salamat sa Diyos, alam Niya kung ano ang mangyayari sa susunod na araw, sa susunod na taon, o sa susunod na century. For those of us who are Christians, ibinibigay Niya lamang ang isang bagay kung ayon ito sa Kanyang kalooban para sa ating buhay.

Sabi nga ni Job sa Job 42:2, “Alam kong ang lahat ng bagay ay kaya ninyong gawin, at walang makakapigil sa lahat ng inyong balakin.” It is always God’s will that prevails. He is more than just a wish-granting genie; He is our Loving God and Father who cares for His children.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

O Sovereign Lord, I know how much You love us — graciously giving us what we need, and not what we want. Help us to look to You — not as our genie — but as our Lord.

APPLICATION

If you are the type of person who continually asks God for whatever you want for your own selfish gain, ask Him to forgive you. Change your prayer to asking Him to fill you with His heart’s desires so you are not consumed by your own.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

13 + 1 =