Fact Finder

Fact Finder


Narrated by Miriam Quiambao Roberto”

Malayo na nga ang narating ng ating henerasyon sa mga kaalaman at madali pa itong i-share sa iba. Ngunit nakakasiguro ba tayo na tama ang mga natututunan natin mula sa mga ito?

Fact Finder

Kung Kulang ang iyong Pananampalataya


Narrated by Alice Labaydan”

Manghina man ang ating pananampalataya, higit na makapangyarihan ang Diyos na Siyang magpapalakas nito at tutugon sa ating mga dalangin.

Fact Finder

Loving an Enemy


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon”

We who were once enemies of God received His unconditional love na may pagpapatawad. And His message is the same: “Kahit ganyan ka, mahal pa rin kita.”

Fact Finder

Makinig sa Tinig ng Diyos


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon”

Bago tayo mag-isip ng solusyon at kumilos, gayahin natin si Elias. Maghintay tayo ng revelation mula sa Diyos.

Fact Finder

Kalayaan mula sa Piitan


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon”

Hindi ikinagugulat ng Diyos ang anumang sitwasyon natin. May plano Siya. Magpasakop tayo sa paraan at sa schedule Niya.

Kayang Ibalik ng Diyos

Kayang Ibalik ng Diyos


Narrated by Icko Gonzalez”

Noon at ngayon, gaano man kalaki ng pagkakasala natin, may awa ang Diyos. Maranasan natin ang paghihirap, kung tayo’y magsisisi, mararanasan rin natin ang kagandahang-loob Niya.