Mapagpakumbabang Tagapagligtas

Mapagpakumbabang Tagapagligtas


Narrated by Gutch Gutierrez & Written by Thelma A. Alngog

Ang humility ni Jesus ay ultimately napatunayan sa Kanyang kamatayan sa krus upang iligtas tayo sa kasalanan.

Mapagpakumbabang Tagapagligtas

When Leaders Fall


Narrated by Binoy Sadia & Written by Yna S. Reyes

Heartbreaking news lalo na kung ang personalities concerned made an impact in your life, is your pastor or Bible study leader.

Mapagpakumbabang Tagapagligtas

Ilaw ng Sanlibutan


Narrated & Written by Rebecca M. Cabral

Kapag nagsilbi tayong liwanag sa mga taong namumuhay sa kadiliman, matatagpuan nila si Jesus na Siyang tunay na liwanag.

Mapagpakumbabang Tagapagligtas

Buo na Muli


Narrated by Gutch Gutierrez & Written by Thelma A. Alngog

Jesus offers salvation to broken people—mga taong wasak at walang-wala na talaga dahil sa kasalanan.

Mapagpakumbabang Tagapagligtas

Better than Google Translate


Narrated by Sonjia Calit & Written by Beng Alba-Jones

He speaks on our behalf and understands perfectly what we want to say. Kaya kahit hindi mo alam kung anong sasabihin, pray anyway.

Mapagpakumbabang Tagapagligtas

Anong Greatest Fear Mo?


Narrated by Byron Sadia & Written by Deb Bataller

Palagi nating tandaan na na-overcome na ni Jesus ang lahat ng mga nakakatakot na bagay dito sa mundo, even death.