11

JUNE 2022

Integrity at Work

by | 202206, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Sonjia Calit & Written by Excel Dyquiangco

Ang namumuhay nang tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw.

Mga Kawikaan 10:9

We have heard so many stories of evil in the workplace — stealing, lying, or even what some people think is not a sin, gossiping. Totoong nakakalungkot, but all of these point to something that we need to have in our lives, integrity in the workplace.

If you look at it, one reason why we struggle with maintaining integrity in the workplace ay dahil hindi natin naiintindihan ang ating primary purpose para sa pagtatrabaho. Many people, including Christians, would say na kailangang magtrabaho para kumita, o dahil nag-eenjoy sila dito, o kaya para magkaroon ng “mas magagandang bagay” sa buhay.

But God’s Word tells us a nobler reason why. The apostle Paul wrote, “At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya’y magpasalamat kayo sa Diyos Ama” (Mga Taga-Colosas 3:17). He continues in verses 23–24, “Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo.

In the Bible, we are told na dapat tayong magtrabaho na parang tumatanggap tayo ng orders mula kay Jesus, kaysa sa earthly boss natin. Will you look at your responsibilities at work differently if the signature at the bottom of your paycheck says “God”? Upang maiwasan ang kompromiso sa ating workplace, kailangan din nating isipin na ito ay sa Diyos, hindi sa ating mga employer o negosyo. We should honor Him wherever we are. Yes, this includes honoring Him from 9 to 5 at work.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord Jesus, I want to mirror You at work. I want my thoughts to be acceptable to You. I want to be a trustworthy person, having integrity and living a godly and grace-filled life. May I be a dependable worker and be an encouragement to those around me at work.

APPLICATION

How can you be a person of integrity at work today? How about making sure you do your best and not taking any shortcuts? Or avoiding office gossip? Even in simple ways, you can display integrity at work and honor God in the process.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

10 + 1 =