17

MARCH 2023

Lapit Ka Lang Palagi

by | 202303, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Mari Kaimo & Written by Edwin D. Arceo

Welcome back to our series “The Great and Sovereign Mercy of God.” We learned yesterday na sa bawat pagkakamali’t kasalanan, maaasahan pa rin natin ang kahabagan ng Diyos. Pero may kailangan tayong gawin. Alamin natin kung ano iyon sa pagpapatuloy ng ating series na “The Great and Sovereign Mercy of God.”

“Samantala, ang maniningil ng buwis nama’y nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, “O Diyos, mahabag kayo sa akin na isang makasalanan!’ Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito’y umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan, ngunit ang una ay hindi. Sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas.”

Lucas 18:13–14

Palagi ka na lang bang nagkakasala kay God? Do you feel that you always miss the mark? Feeling mo ba na ito palagi ang peg ng buhay mo? Huwag mong i-normalize ang feeling na iyan; that is exactly what the devil wants you to feel.

Alam mo kung ano ang dapat mong gawin? Always humble yourself in the sight of God. Kapag ang feeling mo ay hiyang-hiya ka na kay God dahil nakagawa ka na naman ng kasalanan, it is one form of pride. Kung sa tingin mo ay hindi ka na papatawarin ni God sa mga kasalanan mo, inilalagay mo sa isang kahon si God at hindi mo na Siya binibigyan ng chance to deal with your sin. You are making it seem that God is helpless. Huwag ganun! The truth is, God already dealt with sin when His Son Jesus was crucified.

So, come boldly in the presence of God, admit your sin, repent, and accept the forgiveness of God. Ito ang palagi mong itatak sa puso mo. Hindi ka itataboy ni God. Remember ‘yung parable ni Jesus about the Pharisee and the tax collector when they visited the temple sa Luke 18:9-14? Ang ending ng kuwentong ito ay ‘yun pang kinikilalang makasalanan na tax collector ang nakitaan ng Diyos ng tunay na humility at nakatanggap ng kapatawaran.

Ang gusto ni God ay lumapit ka palagi sa Kanya nang may pagpapakumbaba at tatanggapin ka Niya. Garantisado ito.

Hihintayin namin kayo bukas sa pagpapatuloy ng ating series na “The Great and Sovereign Mercy of God.”

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, salamat at mahal Ninyo ako at palaging nakaabang para patawarin sa aking mga kasalanan. Totoong ang pag-ibig Mo ay walang kaatapusan. Tulungan Ninyo ako na hindi mahiyang bumalik sa Inyo sa tuwing ako ay nagkakasala. Dalangin ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

APPLICATION

May kasalanan ka bang nagawa laban kay God? Huwag kang mahiyang lumapit. Pumasok ka sa kuwarto mo at humingi agad ng tawad. Naghihintay sa iyo si God.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

3 + 5 =