15

SEPTEMBER 2023

Look Out for Miracles

by | 202309, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Abi Lam-Parayno

Welcome to our series “The Miracles of Jesus.” As we start this series, we hope you will keep an open mind and heart as we look into some of the miracles na ginawa ni Jesus noong Siya ay nandito sa lupa.

Walang anu-ano’y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa bilangguan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. “Dali, bumangon ka,” sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro.

Mga Gawa 12:7

Sino ang hindi namamangha kapag nakakarinig ng mga milagro? Bagamat karamihan sa atin ay amazed sa stories of everyday miracles na nangyari sa ating mga kakilala, mayroon din namang mga hindi nagpapaniwala sa mga ito. Thankfully, the miracles that Jesus performed that we read about in the Bible are not only jaw dropping but also true and correct. Ilan sa mga ito ay ang miracle sa wedding sa Cana (John 2:1–11), ang milagro when He raised the daughter of Jairus to life (Matthew 9:18, 23-26), nang pakainin niya ang 5,000 katao (Matthew 14:13–21), nang maglakad Siya sa ibabaw ng tubig (Mark 6:45–52), nang magpadala Siya ng anghel upang kalagan ang tanikala sa kamay ni Pedro (Mga Gawa 12:7), at napakarami pang iba. Sa katunayan, sabi nga sa Juan 21:25, “At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat tungkol dito.”

But does God still perform miracles in our generation? Believe it or not, He does! In fact, kung mas magiging bukas lamang ang ating mga mata, isip, at puso, mas magiging aware tayo sa pagkilos ng Panginoon sa ating everyday lives. Miracles of healing, open doors, provision, and protection abound. Maraming nagpapatotoo kung paano sila pinalaya ng Diyos mula sa drug addiction, bisyo, kahirapan, at iba pa. Ang Diyos na gumawa ng himala noon ay gumagawa pa rin ng himala ngayon. Paniwalaan natin ang Kanyang makapangyarihang pagkilos.

Join us in the next few days as we look into some of the miracles that Jesus did. Abangan!

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

My heavenly Father, I praise You because You are a miracle-working God. Please open my eyes to Your works and power. May I always see how You are orchestrating things and situations in my life for my welfare so I can give glory to You.

APPLICATION

Manood ng 700 Club Asia sa GMA 7 o bisitahin ang aming Facebook page para makarinig ng true-to-life stories of people who experienced miracles and were radically changed by God.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

10 + 11 =