11

JULY 2023

Siya ang Sasagot sa Tanong Mo

by | 202307, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Monica N. Serreon

Marami ka bang tanong sa buhay at naghahanap ka ng sagot? God certainly has the answer for you. Kaya simulan na natin ang bago nating series na may pamagat na “Maging Matalino.”

Ngunit kung sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya’y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat.

Santiago 1:5

Sabi ni Paul David Tripp, what sets humans apart from the creation are our God-designed mental motivation in trying to figure things out. We don’t live by instincts. We are always the researcher, the philosopher, and the archaeologist. And because of this, we are always restless. 

Minsan ay pinapahamak tayo ng sarili nating pag-aasam na malaman ang sagot sa bawat katanungan. Sino ba ako talaga? Worth it ba ang paghihirap ko para sa mga pangarap ko? Ano ba ang purpose ko sa mundo at nilikha ako ng Diyos? We become too dependent on human philosophies. And worse, we become deceived by worldly teachings.

Walang masama sa pagtatanong, o pagsasaliksik ng mga sagot tungkol sa lahat ng bagay. Pero masama kung aasa lang tayo sa karunungan natin o sa wisdom ng ibang tao at hindi natin hinahanap ang kasagutan mula sa Diyos. Hindi natin Siya kinikilala. Hindi natin inaalam ang mga tinuturo Niya sa Biblia tungkol sa kahit anong aspeto ng buhay natin at ng sanlibutang ito.

Ang sabi ng Santiago 1:5, “Ngunit kung sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya’y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat.” Puwede kang magtanong sa Diyos ng kahit na anong bagay.

Ang Diyos ang pinakamarunong sa lahat. Nilagay Niya sa atin ang drive na alamin ang lahat ng bagay sa buhay para lalo tayong lumapit sa Kanya. Hindi mo man malaman agad ang sagot sa lahat ng tanong mo sa buhay, tiyak na ibibigay Niya ang sagot sa mga bagay na mahalagang malaman mo sa ngayon. Kaya humingi ka sa Kanya ng karunungan; hindi Siya magagalit o makukulitan sa iyo. Bibigyan ka Niya ng karunungang higit sa inaasahan mo.

Bukas samahan ninyo kami uli para sa pagpapatuloy ng ating series na “Maging Matalino.”

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, tulungan Ninyo akong magtiwala sa Inyo tungkol sa lahat ng bagay. Liwanagan po Ninyo ang isipan ko tungkol sa mga bagay na hinahanapan ko ng sagot.

APPLICATION

Magdala ng pocket notebook kahit saan ka magpunta para tuwing may maiisip ka, isulat mo rito ang mahahalagang realizations mo. Kausapin mo ang Diyos tungkol dito. Do a Google search on what the Bible says about the topic that concerns you.

INSPIRATIONAL QUOTES

CAN WE PRAY FOR YOU?

14 + 3 =