13

JANUARY 2024

The Struggle Is Real

by | 202401, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Alex Tinsay & Written by Edwin D. Arceo

Hindi lamang iyan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis, dahil alam nating ito’y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos.

Mga Taga-Roma 5:35

Sa mga panahon ngayon, totoong the struggle is real. Marami sa atin ang dumadaan sa napakaraming challenges araw-araw. Struggle sa trabaho, sa pamilya, sa relationship, at ang pinaka-matindi, ang struggle sa pera. 

Naiisip mo tuloy na para bang noong nagpaulan ng problema ang Diyos eh nakasahod ka yata ng drum-drum. Maiiyak ka na lang talaga. Feeling mo tuloy kapag may pinagdaraanan ka na matitinding challenges sa buhay ay ginawa ito ng Diyos bilang parusa sa iyo kasi makasalanan ka. Huwag naman ganun! Maaaring ina-allow ni God ang mga ito para mag-level up ang iyong faith sa Kanya.

We learn to persevere in our struggles and difficulties dahil as we do so, lumalago ang ating pananampalataya kay Jesus. Kapag naging tama ang pag-deal natin sa mga hamon na ito, mararanasan natin na totoo ang ating Scripture for today. Isang magandang halimbawa dito ang buhay ni Apostle Paul. Napakatindi ng mga struggle na hinarap niya. Mababasa natin sa 2 Corinthians 11:2328 ang kanyang mga pinagdaanan. Naroon yung ilang beses siyang binugbog, hinagupit, binato, nagutom, natuklaw ng ahas, at na-shipwreck habang papunta sa Roma. Sa lahat ng ito, hindi siya sumuko. Inencourage pa nga niya ang mga taong nakabasa ng kanyang mga sulat — habang nakakulong (Philippians 1:14).

Sa gitna ng lahat ng ito, makakaasa ka na hindi ka iiwan ni God; kasama mo Siya palagi. Ang Banal na Espiritu Niya ang magbibigay sa iyo ng pag-asa; na sa lahat ng hirap ay may ending, at ang ending na inihanda Niya ay maganda dahil ito ay ayon sa plano Niya sa iyong buhay.

Huwag kang sumuko. Sa biyaya ng Diyos, kaya mo yan. God loves you, TOTOO yan.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, salamat sa kalakasan na ibinibigay Mo sa akin araw-araw. Dahil sa biyaya Mo, I am able to persevere through all the struggles in my life. Sa piling Mo ako ay may kasiguraduhan. Amen.

APPLICATION

Matindi ba ang pinagdadaanan mo today? Umpisahan mo ang araw na ito sa pamamagitan ng panalangin na bigyan ka ni God ng kalakasan to persevere through all your challenges. Magugulat ka na lang na kinaya mo pala.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

3 + 10 =