26

JULY 2023

A Bird Is Not a Fish

by | 202307, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Sonjia Calit & Written by Abi Lam-Parayno

Hindi namin ipapantay o ihahambing man lamang, ang aming sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Napakahangal nila! Ang sarili rin nila ang ginagawa nilang sukatan at parisan ng kanilang sarili!

2 Mga Taga-Corinto 10:12

Long, shiny hair has always been considered as a requirement to be called “beautiful.” Models are supposed to be waif-like. Students are required to speak in English, be quick in Math, and memorize the periodic table as swiftly as the class valedictorian. Ang cellphone dapat smartphone, ang upuan dapat ergonomic, and our TV sets must be able to connect to WiFi.

Imagine the misery of a musically inclined teen being compared to his athletic cousin. Kung strength niya ang mag-compose ng kanta pero he is being pressured to join sports, it’s like forcing a bird to swim and a fish to fly.

It’s been said that comparison steals away joy. Whether it is you who are comparing yourself with somebody else, or someone keeps on comparing you to another, both scenarios make us feel inadequate and dispirited.

However, our identity must not be based on how we look and what we have. Hindi basehan ng pagkatao natin kung may kotse ba tayo o wala. Ang paghahambing sa iba ay tunay ngang nakakatanggal ng kaligayahan, lalo’t napakarami ang mahilig magbuhat ng sariling bangko — paano na lang ang mga hindi gumagawa nito? Magmukmok na lang sa isang tabi at maawa sa sarili at sabihing, “Sanaol?”

As God’s children, we are His masterpiece. At kung ano ang meron tayo, regalo ‘yan ng Panginoon. May dahilan Siya at palaging ang purpose Niya ay para sa ating welfare. Kapag ito ang ating aalalahanin, mapapalitan ng contentment and joy ang puso’t isipan natin!

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Kayo po, Panginoon, ang may gawa sa akin. Lahat ng mayroon ako ay pinagkaloob Ninyo. Salamat po sa Inyong pagpapala sa lahat ng aspeto ng aking buhay at pagkatao. Turuan po Ninyo akong maging masaya sa lahat ng biyaya Ninyo. Ako po ay blessed dahil mahal Ninyo ako.

APPLICATION

The next time you feel like comparing yourself to others, stop right there and fill your mind with the fact that as God’s creation, you are beautifully and wonderfully made!

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

5 + 8 =