25

JANUARY 2023

Ang Diyos na Hindi Nauubusan

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Felichi Pangilinan-Buizon & Written by Abi Lam-Parayno

Ang pinakamataas na langit, ang daigdig at ang lahat ng narito ay kay Yahweh.

Deuteronomio 10:14

Everybody has needs. Walang taong exempted sa pagkakaroon ng pangangailangan. Kahit ang pinakamayamang tao sa mundo, in one way or the other needs something. From the poorest of the poor, to the wealthiest man alive, lahat iyan may kailangan. Be it material, financial, physical, emotional, or spiritual, ang needs ng tao, hindi nauubos. Never.

Buti na lang, ang Diyos na nagpupuno ng ating mga pangangailangan ay hindi nauubusan. Never. Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay dito sa daigdig. Do you remember that instance when Jesus fed the 5,000? “Nakakain at nabusog ang lahat” (Mateo 14:20). He provides at the perfect time. At ang provision Niya ay higit pa sa sapat!

In the Old Testament, God is also called Jehovah Jireh, which means “The Lord Will Provide” (Genesis 22:14). What’s also amazing about our Jehovah Jireh is that He not only owns everything, but He also has control over everything. Sa kasalan sa Cana, nang naubusan na ng alak ang mga bisita sa kasal, He turned water into wine, ‘di ba? “Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, ‘Punuin ninyo ng tubig ang mga banga’” (Juan 2:7). Talk about control over nature!

Isn’t this enough assurance that we shall never be in lack? Kasi rich ang Ama natin! So that makes all of us rich kids, right? And being rich kids, we should boast not of what we have, but of our God the Father. Sabi sa 2 Corinto 10:17, “Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ‘Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya’y ang ginawa ng Panginoon.’”

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Dear God my Provider, thank You for being the kind of Father who cares for the needs of Your children. We praise You for your sovereignty over all creation. Salamat po dahil sa kabila ng aming mga pagkukulang at sa gitna ng aming mga pangangailangan, You remain present, faithful, and able to provide for all our needs.

APPLICATION

Ilista mo ang top five needs mo ngayon sa iyong Prayer List. Kung lumampas, okay lang! Huwag kang matakot humingi kay God ng marami dahil hindi Siya nauubusan.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

8 + 13 =