9

JULY 2024

Bakit Parang Kasalanan Ko?

by | 202403, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Alex Tinsay & Written by Jude G. Agbayani

Madalas ka bang magreklamo o mapakamot ng ulo dahil sa hindi magagandang nangyayari sa buhay mo? Then our three-day series is for you. Let’s listen now as we begin our series “When Your Life Seems to Fall Apart.”

Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo’y subukin nang higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon.

1 Mga Taga-Corinto 10:13

“Lord, bakit nangyari sa akin ito? What did I do to deserve this?”

Naitanong mo na rin ba ang mga ito kay Lord? When our lives seem to fall apart, we question God and His goodness. We blame Him when things don’t go our way. Ganito ang naging pagtatanong ni Anna pagkatapos na iwanan siya at ang kanilang mga anak ng kanyang asawa. She was devastated and raised her fist at the Lord. “My children do not deserve this life. Why did You allow this to happen?”

Nakakalungkot isipin na ang kasalanan natin or kasalanan ng ibang tao sa atin ay isinisisi natin sa Panginoon. Parang mas madali tayo magturo kung sino ang may kasalanan kaysa umamin. Naalala n’yo ba ang sumbat ni Adam kay Lord nung kinain nila ni Eve ang forbidden fruit sa garden? Instead of owning up to his sin, Adam blamed God for creating Eve (Genesis 3:12).

We can learn two things today. One, there are sinners who minimize the effect of their sins on the people close to them. For some of us, akala natin na solo act ang sin and walang ibang tao ang madadamay. The truth is sin damages relationships and families. Unfortunately, our sins and those of others who sin against us will forever change our story.

Two, God holds us accountable, and we cannot escape the consequences of our choices. We also cannot blame God or anyone for our actions. But despite how much we hurt God, His mercies are new every morning (Lamentations 3:22–23). We come to Him in humility to seek forgiveness. There is no quick fix to sin’s effects. It is a long and winding journey of healing and restoration. But just as He extended grace to Adam and Eve, He also lavishes us with His grace. Oh, what a gracious God we have!

We hope you’ll tune in again tomorrow for the continuation of our series “When Your Life Seems to Fall Apart.” And don’t forget to invite a friend to listen. Baka kailangan din niyang marinig ang mensahe ng Diyos bukas.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, forgive me for blaming You when things don’t go my way. Help me understand that all my sins and those of others affect other people. Show me a way out when I am about to sin and protect my family, too. In Jesus name, I pray. Amen.

APPLICATION

Choose to seek wisdom from the Lord to reveal sin, to seek clarity, and to redirect us.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

4 + 10 =