21

MARCH 2022

Bayad Ka Na

by | 202203, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Icko Gonzalez & Written by Edwin D. Arceo

Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan; sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya’t gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos.

1 Mga Taga-Corinto 6:19–20

Naranasan mo na bang mailibre ng kaibigan sa bayad mo sa jeep, bus, or sa shuttle? Kahit na nine pesos lang ang halaga ng pamasahe ay na-appreciate mo pa rin, hindi ba? Nakikipag-unahan pa nga sa iyo yung nanlilibre ng pamasahe. Sincere kasi siyang mailbre ka.

Meron talagang ganitong mga klaseng tao na napaka-generous at mapagbigay. They will go out of their way to give to you. Kapag meron kang kaibigan na katulad nito, iva-value mo sila at huwag mong hahayaan na masira ang relationship ninyo.

Pero alam mo ba na meron kang isang kaibigan na higit pa sa pamasahe ang inilibre sa iyo? Binayaran niya ang kaligtasan mo. Wala nang iba kundi si Jesus.

Today’s verse, in English, says, “Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own; you were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies.” Binayaran na ni Jesus ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng buhay Niya when He died on the cross. Siya ay isang tunay na kaibigan. Ito ang katunayan nung sinabi ni Jesus sa John 15:13, “Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.”

Jesus paid the penalty for your sins and will give you eternal life kapag naniwala ka. We read in John 3:16, “For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.” Ito ang tunay na kaligtasan na pinagbayaran Niya para sa iyo.

Gusto mo bang tanggapin ang ibinibigay ng ating Kaibigan? With all your heart, manalangin ka:

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord Jesus, salamat sa pagbibigay Mo ng Iyong buhay bilang kabayaran para sa aking mga kasalanan. Tinatanggap Kita bilang aking Diyos at Tagapagligtas. Naniniwala ako na mula sa araw na ito, hindi lang Kita kaibigan, kapatid pa Kita. Amen.

APPLICATION

Did you say this prayer? Share the good news na na-experience mo today with others, especially sa iyong mga mahal sa buhay.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

4 + 9 =