20

MARCH 2022

Firsthand Experience

by | 202203, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Mari Kaimo & Written by Honeylet Adajar-Velves

Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh; mapalad ang mga taong nananalig sa kanya.

Awit 34:8

Ang saya raw magswimming sa Boracay but you can’t really agree unless you’ve experienced it yourself. Masarap daw ang pasta sa bagong bukas na resto. Pero hindi ka basta-bastang maniniwala hangga’t ikaw mismo ang nakatikim nito. Ang ganda raw ng view sa tuktok ng ferris wheel. Pero ang hirap mag-agree kung hindi ikaw mismo ang nakakita.

Confident tayong nakakapagtestify sa isang bagay once we get to experience it first-hand. Ganito rin ang nangyayari sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kahit ilang beses nating nabasa ang miracles ng Diyos sa Bible, mas tumitibay ang faith natin nung tayo mismo ang iniligtas ni God mula sa aksidente o kaya naman pinagaling mula sa malalang sakit. And even when we get to hear the stories of forgiveness and grace of God for other people, mas nararamdaman natin ang katotohanan nito nung tayo ang patawarin Niya mula sa pinakamasamang mga kasalanang ginawa natin.

Sabi nga sa Bible, taste and see that the Lord is good, blessed is the man who trusts Him (Psalm 34:8). Kapag tayo mismo ang nakakaranas ng kabutihan ng Diyos, at ng katotohanan ng Kanyang mga pangako, mas pinagtitibay nito ang ating paniniwala sa Kanya.

Kaya namnamin natin ang miracles na binigay sa atin ni God noon. At lasapin natin ang kabutihang patuloy Niyang ipinapatikim sa atin ngayon so we can learn to trust Him all the more.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoon, maraming salamat po na hindi natatapos ang kwento ng kabutihan Ninyo sa mga nababasa ko sa Biblia. Buhay Kayong Diyos who is working in my life until now. Continue to stir up the faith I have for You in me as I taste and see Your goodness.

APPLICATION

Are you facing a difficult situation right now? Take time to reflect and look back on how God has been faithful in your life. Use these testimonies to edify your faith.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

3 + 6 =