10

APRIL 2021

Believe and You Will Be Saved

by | 202104, Devotionals, Salvation

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Shekinah Grama & Written by Thelma A. Alngog

Sumagot naman sila, Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan.

Mga Gawa 16:31

May isang lalaki na may favorite book. Every night, binabasahan niya ang asawa niya mula sa kanyang favorite book na kulay itim. Naririnig din ng kanilang anak habang binabasahan ng lalaki ang kanyang asawa. Until one time, na-discover ng anak nilang lalaki na hindi pala marunong magbasa ang kanyang ina, at ang black book pala ay ang tinatawag na “Holy Bible.”

Walang inaksayang panahon ang lalaki sa pagshe-share ng Word of God sa kanyang asawa. Sinabi rin niya sa kanyang mga anak na hindi siya magsasawang basahan sila ng Magandang Balita hango sa Biblia. Nakakahangang katiyagaan, katapatan, at kabutihan na nanggagaling sa Diyos! Ang inumpisahan ng lalaking ito na pagshe-share  ng gospel ay nagbunga ng maganda sa kanilang pamilya. Silang lahat ay tumanggap kay Jesu-Cristo bilang Tagpagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. 

Mayroong kuwento sa Mga Gawa 16 kung saan, isang buong pamilya rin ang naligtas. Nakulong sila Paul and Silas dahil sa pangangaral tungkol kay Jesus (Mga Gawa 16:19-24). That night Paul and Silas prayed and sang hymns to the Heavenly Father at narinig sila ng lahat ng nasa prison. Himalang nakalag ang kanilang gapos at natakot ang jail guard. Pero ito ang naging daan para sabihin ni Paul sa jail guard, “Believe in the Lord Jesus and you and your family will be saved.” The jail guard and his family listened to the message about Jesus. Each one of them received Jesus as their personal Savior and Lord, and they were saved.

Ang bawat miyembro ng pamilya natin ay tinawag ng Diyos para maligtas. Pinagbayaran na ni Jesus ang kabayaran sa ating mga kasalanan. If we believe in Him and what He has done for us, we will be saved mula sa kaparusahan ng kasalanan. Maliligtas tayo panghabambuhay at mararanasan din natin ang pagliligtas Niya araw-araw.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord You have said in Your Word, all we have to do is to believe in Jesus, and we will be saved. I believe that You, Jesus, died on the cross for my sins. I receive You as my Savior and Lord. I pray na lahat ng aking kapamilya at kamag-anak ay manampalataya rin sa Inyo at maligtas. Amen.

APPLICATION

Pag-isipan ang mga maaari mong gawin para mabigyan ng pagkakataon ang mga kamag-anak mo na makapakinig ng Salita ng Diyos, lalo na ng Mabuting Balita na si Jesus ang Tagapagligtas.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

14 + 3 =