Ang Panalangin ni Hannah at ng Bawat Ina

Ang Panalangin ni Hannah at ng Bawat Ina


Narrated by Alex Tinsay & Written by Thelma A. Alngog

Magpakatatag ka at maniwalang sa Panginoon, may solusyon ang bawat problema. Hannah prayed and God answered her prayers.

Ang Panalangin ni Hannah at ng Bawat Ina

Share It!


Narrated by Josephine Rayton & Written byThelma A. Alngog

Kaya let us share our blessings. Ang pagtulong sa nangangailangan ang patunay ng ating pag-ibig sa Diyos.

Ang Panalangin ni Hannah at ng Bawat Ina

Matulog Ka Na


Narrated by Albino Sadia & Written by Thelma A. Alngog

Kung hindi ka makatulog at gulo pa ang isip, magpahinga ka sa Panginoon, kapatid. Pumanatag ka dahil ang mahimbing na pagtulog ay hindi Niya sa iyo ipagkakait.

Ang Panalangin ni Hannah at ng Bawat Ina

Believe and You Will Be Saved


Narrated by Shekinah Grama & Written by Thelma A. Alngog

Ang bawat miyembro ng pamilya natin ay tinawag ng Diyos para maligtas. Pinagbayaran na ni Jesus ang kabayaran sa ating mga kasalanan.

Ang Panalangin ni Hannah at ng Bawat Ina

Move On Na


Narrated by Icko Gonzalez

Don’t let your past sins, mistakes, and failures stop you sa pag-abot ng magandang future. Confess your sins and receive God’s forgiveness.