5

FEBRUARY 2021

Besh / Bestie / Bro

by | 202102, Devotionals, Friendship

Share with family and friends

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Ivy Catucod

At upang patunayan na kayo’y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang Anak sa ating mga puso, at nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng “Ama, Ama ko!”

Galacia 4:6

Naranasan mo na ba ang isang sitwasyon na parang ganito: First week mo sa trabaho, at pagdaan ng isang officemate, nagsabi ito bigla ng, “Besh, pahiram nito ha!” sabay kuha ng stapler mo?

Feeling mo, hindi pa niya alam ang pangalan mo, tapos “besh” agad ang tawag sa iyo? Kapag nangyari ito sa iyo, it is totally understandable if you are taken aback. After all, simpleng one-syllable word ang “besh” pero tulad ng ibang versions nito tulad ng “bestie” o “bro,” pinaghihirapan ang bansag na ito.

Usually, hindi mako-consider ang isang tao na “bestie” if he or she hasn’t seen you at your best and at your worst. Siya ang unang nagpo-post ng congratulations kapag may bago kang achievement. Pero memorized din niya ang most embarrassing experiences mo. Maraming beses ka na niyang nakitang umiyak at kapag may problema ka, alam mong puwede mo siyang tawagan any time at makikinig siya sa iyo.

In the Bible, may iba’t ibang individuals na nagbigay sa Panginoon ng iba’t ibang bansag, mga bansag na nagri-reflect sa naging relationship nila sa Kanya. Siya’y Jehovah Jireh o “The Lord Will Provide” para kay Abraham (Genesis 22:9-14) at Jehovah Rapha o “The Lord that Heals” para sa mga Israelita noong naroroon sila sa disyerto (Exodo 15:26). Siya ang El Shaddai o “God Almighty” (Mga Awit 91:1); Jehovah Tsuri o “The Lord My Rock” (Mga Awit 19:14); at Jehovah Rohi o “The Lord My Shepherd” (Awit 23:1) para kay Haring David at ibang sumulat ng mga Awit.

Pero higit sa lahat ng ito ang imbitasyon ng Panginoon na tawagin siyang Abba o Ama (Galacia 4:6). Reminder ito sa atin na bagama’t all-powerful ang Diyos, He wants a personal relationship with us. He wants us to be His children. At tayo’y nagiging anak ng Diyos kapag tinanggap natin at sinampalatayanan ang Anak Niyang si Jesus (Juan 1:12).

Share this encouraging page to family and friends.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, tinatanggap ko at sinasampalatayanan ang Inyong Anak na si Jesus. Dahil dito, salamat na Kayo ang aking Ama. Nais ko pang mas makilala Kayo, hindi lamang bilang Diyos na nasa kalangitan kundi bilang gabay na kasa-kasama ko sa bawat araw ng buhay ko.

APPLICATION

Piliin ang bansag sa Diyos na sumasagot sa pinakamalaking pangangailangan mo ngayon. Halimbawa: Jehovah Tsuri dahil niyayanig ka ng sunod-sunod na problema. Gamitin ito sa pagdadasal while believing na makikita mo ang characteristic na ito ng Panginoon as He provides for your specific need.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

9 + 5 =