Blessed, Hindi Masuwerte

Blessed, Hindi Masuwerte


Narrated by Erick Totanes & Written by M.C. Navarro

He is our Creator, and He is in control. Hindi siya nagbibigay ng suwerte, kundi nagbibigay siya ng blessings.

Blessed, Hindi Masuwerte

Q&A with God


Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by M.C. Navarro

Tutugunin Niya ang mga tanong at hinaing mo, and His goodness will triumph in the end.

Blessed, Hindi Masuwerte

Paano Ba Sukatin ang Success?


Narrated by Ivy Catucod & Written by M.C. Navarro

Hindi masamang magkaroon ng dreams and aspirations. Pero kung lagi lamang materyal na bagay, we will miss out on what’s truly important.

Blessed, Hindi Masuwerte

Coffee for the Soul


Narrated by Sonjia Calit & Written by M.C. Navarro

Sa pakikipag-usap mo sa Diyos, mararamdaman mo ang pag-ibig Niya’t lakas at tender mercy, at lalago ang pananampalataya mo.

Blessed, Hindi Masuwerte

Wala Nang Balikan


Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by M.C. Navarro

Ang tunay na pagbabago ay hindi nakasalalay sa will power natin, kundi sa grace na tanging ang Panginoon lang ang makakapagbigay.