Project: Joyful Christmas

Project: Joyful Christmas


Narrated by Jamey Santiago-Manual & Written by M.C. Navarro

Ang Pasko ay pag-alala na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin kaya ibinigay Niya ang Kanyang kaisa-isang Anak na si Jesus para ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak.

Those Four Little Words

Those Four Little Words


Narrated by Mari Kaimo & Written by M.C. Navarro

When we pray for other people, it is a public declaration na naniniwala tayong tumutugon ang Panginoon sa mga panalangin.

Last Two Minutes

Last Two Minutes


Narrated by Mari Kaimo & Written by M.C. Navarro

When you have God on your side, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa kahit pakiramdam mo, nasa last two minutes ka na ng laban at dehadong-dehado ka.

Big and Small Prayers

Big and Small Prayers


Narrated by Erick Totanes & Written by M.C. Navarro

The Lord wants us to involve Him in every area of our lives. Kasama na rito ang petty concerns natin: the weird, the boring, and the mundane.

Make Your Mornings G.R.E.A.T.

Make Your Mornings G.R.E.A.T.


Narrated by Mari Kaimo & Written by M.C. Navarro

TRUST na narinig Niya ang dasal mo. Panghawakan mo ang Hebreo 11:6 bilang pangako ng Diyos—na sinumang lalapit at mananampalataya sa Kanya’y makakatanggap ng gantimpala.