Kung Kulang ang iyong Pananampalataya

Kung Kulang ang iyong Pananampalataya


Narrated by Alice Labaydan”

Manghina man ang ating pananampalataya, higit na makapangyarihan ang Diyos na Siyang magpapalakas nito at tutugon sa ating mga dalangin.

Low Batt Ka Ba?

Low Batt Ka Ba?


Narrated by Alex Tinsay”

Mabuti na lang at binibigyan tayo ng assurance ng Salita ng Diyos na hindi natin kailangang kayanin ang lahat ng challenges na dumadating sa atin using our own strength.

Besh / Bestie / Bro

Besh / Bestie / Bro


Narrated by Ivy Catucod

Naranasan mo na ba ang isang sitwasyon na parang ganito: First week mo sa trabaho, at pagdaan ng isang officemate, nagsabi ito bigla ng, “Besh, pahiram nito ha!” sabay kuha ng stapler mo?

The Giving Challenge

The Giving Challenge


Narrated by Erick Totanes

Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapasidad na kumita at hindi natin maipagmamalaki ang sarili nating galing o kapasidad (Deuteronomio 8:17-18), kaya tama lang na i-honor natin Siya with our finances

Willing to Wait?

Willing to Wait?


Narrated by Joyce Burton-Titular

We wait with gladness dahil alam natin that our God is good. Hinding-hindi Niya tayo pababayaan habang naririto tayo sa period of waiting.