1

JANUARY, 2021

Share with family and friends

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Felichi Pangilinan Buizon
Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito araw at gabi.

Mga Awit 1:2

May kilala ka bang madalas umawit habang naliligo? O kasali sa worship team, tumutugtog ng instrument, sumusulat ng kanta, o miyembro ng banda? Hindi maikakaila na mahilig sa musika ang taong ‘yan. Kasiyahan niya ito kaya pinagbubuhusan niya ng pansin, oras, at commitment.

Katulad ng sabi sa Mga Awit 1:2, kasiyahan din ba ang ating nararamdaman kapag salita ng Diyos at pagsunod dito ang pag-uusapan?

Isang hilig ko bilang magulang ang storytelling at isa sa aking kasiyahan ang makitang tutok na tutok ang mga tenga ng aking mga chikiting sa kuwento ko. Nakakataba ng puso ang makitang parang uhaw na uhaw sila at talagang nakikinig sa bawat salita na aking binibigkas. Ganoon din kaya ang Diyos Ama? Nasisiyahan din kaya Siya tuwing sabik na sabik tayong nakikinig sa salita Niya at mga kuwento sa Biblia na kapupulutan ng aral? Malamang! Paulit-ulit Niya tayong niri-remind na pagbulay-bulayan ang Kanyang salita!

Sa panahon ngayon, maraming bagay ang umaagaw sa ating attention at affection. Mas ikinatutuwa ba natin ang pagbulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon o ang makibalita sa buhay ng iba sa sari-saring social media platforms? O maglaro ng ML o binge-watching sa net? Siyempre kapag kasiyahan natin, bibigyan natin ng oras—araw at gabi pa nga, sabi ng sumulat ng Mga Awit 1. Tanong lang kaibigan: Anong bagay ang una nating inaabot pagkagising sa umaga at huli nating nilalapag bago matulog? Biblia ba?

Sabi sa Mga Awit 119:47-48, “Sa pagsunod sa utos mo nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Mahal ko ang iyong utos, ito’y aking ginagalang, sa aral mo at tuntunin ako’y magbubulay-bulay.” Bago maagaw ang oras natin ng iba’t-ibang hilig, unahin natin ang salita Niya at samahan natin ng panalangin. Ang isang taong nagmamahal sa Diyos ay nagmamahal din sa salita Niya. Lalalim ang love mo kay Lord habang lumalalim ang pagbubulay-bulay mo sa Kanyang mga salita.

Share this encouraging page to family and friends.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, ayoko nang maubos ang oras ko ng mga bagay na makamundo. Lead me, Lord, at bigyan Ninyo ako ng tunay na paggalang at pagmamahal sa Inyong salita. Amen.

APPLICATION

Kung nadi-distract ka ng iyong cellphone tuwing ikaw ay nananalangin o nagbabasa ng Bible app, isang hard copy muna ng Bible ang gamitin mo. O kaya naman, itabi muna ang cellphone sa ibang lugar during your prayer time.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

8 + 10 =