Huwag Magreklamo

Huwag Magreklamo


Narrated & Written by Felichi Pangilinan-Buizon

Nababawasan ang masamang epekto ng pagko-complain tuwing nagpapasalamat.

Huwag Magreklamo

Ang Ipinagdiriwang ng Diyos Ama


Written and narrated by Felichi Pangilinan-Buizon

Nagdiriwang ang Diyos at ang lahat ng mga anghel sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan.

Huwag Magreklamo

Made with Love


Written and narrated by Felichi Pangilinan-Buizon

Nilikha tayo na may Lifetime Warranty. Kahit kailan, we are welcome to come to our Maker.

Huwag Magreklamo

Ipinapanalangin Ka Niya


Written and Narrated by Felichi Pangilinan-Buizon

Kapatid, alam ni Lord ang ating mga pinagdadaaanan at pagdadaanan pa.

Huwag Magreklamo

Sasangguni Ka na Ba?


Narrated and Written by Felichi Pangilinan Buizon

Ang Mabuting Pastol ay hindi naiistorbo sa maya’t mayang pagsangguni ng kanyang mga tupa. Naghihintay lang Siyang ituro sa atin ang tamang daan.