Ang Ipinagdiriwang ng Diyos Ama

Ang Ipinagdiriwang ng Diyos Ama


Written and narrated by Felichi Pangilinan-Buizon

Nagdiriwang ang Diyos at ang lahat ng mga anghel sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan.

Ang Ipinagdiriwang ng Diyos Ama

Made with Love


Written and narrated by Felichi Pangilinan-Buizon

Nilikha tayo na may Lifetime Warranty. Kahit kailan, we are welcome to come to our Maker.

Ang Ipinagdiriwang ng Diyos Ama

Ipinapanalangin Ka Niya


Written and Narrated by Felichi Pangilinan-Buizon

Kapatid, alam ni Lord ang ating mga pinagdadaaanan at pagdadaanan pa.

Ang Ipinagdiriwang ng Diyos Ama

Sasangguni Ka na Ba?


Narrated and Written by Felichi Pangilinan Buizon

Ang Mabuting Pastol ay hindi naiistorbo sa maya’t mayang pagsangguni ng kanyang mga tupa. Naghihintay lang Siyang ituro sa atin ang tamang daan.

Ang Ipinagdiriwang ng Diyos Ama

Free to be a Blessing


Narrated and Written by Felichi Pangilinan Buizon

Nilikha Niya tayo na may kalayaang gumawa ng mabuti para sa ikaluluwalhati Niya. We were set free to be a blessing.