It’s about His Agenda, Not Mine

It’s about His Agenda, Not Mine


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon

Alam natin ang nangyari noong nagpasakop na si Moses sa timing at paraan ni Lord. Under Moses’ leadership, napalaya ang mga Israelite pagkatapos ng 400 years of slavery.

It’s about His Agenda, Not Mine

Loving an Enemy


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon”

We who were once enemies of God received His unconditional love na may pagpapatawad. And His message is the same: “Kahit ganyan ka, mahal pa rin kita.”

It’s about His Agenda, Not Mine

Makinig sa Tinig ng Diyos


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon”

Bago tayo mag-isip ng solusyon at kumilos, gayahin natin si Elias. Maghintay tayo ng revelation mula sa Diyos.

It’s about His Agenda, Not Mine

Kalayaan mula sa Piitan


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon”

Hindi ikinagugulat ng Diyos ang anumang sitwasyon natin. May plano Siya. Magpasakop tayo sa paraan at sa schedule Niya.

Bantayan Ang Bibig

Bantayan Ang Bibig


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon

Pero sa Panginoon, walang mahirap. Nangako Siya na kikilos Siya sa atin para magawa natin ang Kanyang kalooban (Filipos 2:13).