Finance

Pera O Kahon

Pera O Kahon


Narrated by Alice Labaydan

Maraming masasabi ang Bible tungkol sa pera. In fact, 2,500 times binanggit ng Bible ang mga salitang money and possessions.

Pera O Kahon


Narrated by Alice Labaydan

Maraming masasabi ang Bible tungkol sa pera. In fact, 2,500 times binanggit ng Bible ang mga salitang money and possessions.

CAN WE PRAY FOR YOU?

1 + 7 =