Rahab

Rahab


Narrated by Miriam Quiambao Roberto”

Hers was a faith big enough to believe God and that she was doing the right thing by protecting His people. Dahil sa kanyang pananampalataya, nagbago ang buhay niya.

Faith and Friendship

Faith and Friendship


Narrated by Sonjia Calit

Make no mistake about it—this is primarily a story about the power, wisdom, and compassion of Jesus.

Pera O Kahon

Pera O Kahon


Narrated by Alice Labaydan

Maraming masasabi ang Bible tungkol sa pera. In fact, 2,500 times binanggit ng Bible ang mga salitang money and possessions.