14

JANUARY, 2021

Share with family and friends

Narrated by Alice Labaydan

Walang aliping maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran nang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan.

Lucas 16:13

Sabi ni Dave Ramsey, isang American talk show host at Christian businessman, “You must gain control over your money or the lack of it will forever control you.” Ikaw dapat ang may control sa pera and not the other way around. He must know what he is talking about. Many years ago, at the age of 26, he had a million dollars to his name. But then, he also had a lot of debt. In two years, naubos ang pera niya kakabayad ng utang. Na-bankrupt. Only after he faced himself in the mirror did he realize that the problem’s not his wallet. It was his heart.

Maraming masasabi ang Bible tungkol sa pera. In fact, 2,500 times binanggit ng Bible ang mga salitang money and possessions. Mas madalas pa itong nabanggit ni Jesus kaysa love, at kaysa langit at impiyerno.

Ano ba ang tingin natin sa pera? Is pursuing riches all that we live for? Alam mo, wala namang masama mismo sa pera. After all, kailangan natin ng pera para mabuhay. The danger lies in loving it too much to the point of selling our soul to gain more and more of it. Wala nang oras para sa Diyos. Greed becomes our god. Money becomes our master. Mula pagkagising sa umaga hanggang sa bago matulog sa gabi, wala tayong iniisip kundi, “Paano ba ako magkakapera?”

God warns us against having two masters. Ang tanong ay hindi, “Pera o Kahon?” The real question is, “Who will you truly serve? Me or money?” And God, ultimately, is the one asking it.

Kung gusto mo ng magandang investment, mag-invest sa gawain ng Panginoon. You can start by giving to CBN Asia. I-click ang “Help CBN Asia” para magbigay.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, lahat ng mayroon ako ay galing sa Inyo. May I hold on to money loosely, so I can give to You and to others cheerfully.

APPLICATION

Make an accounting kung saan napupunta ang pera mo buwan-buwan. Pansinin kung may nailalaan ka para kay God at sa gawain Niya o kung lahat ng pera mo ay sa iyo lang napupunta. Ask Him to guide you toward wise stewardship instead of worldly spending.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

6 + 9 =