21

APRIL 2021

Dead Man Walking

by | 202104, Devotionals, Rest

Share with family and friends
"
Narrated by Alice Labaydan & Written by Joshene Bersales

Magpunta tayo sa isang lugar na kung saan maaari tayong makapagsarilinan, at upang makapagpahinga kayo nang kaunti. 

Marcos 6:31b

Nakapanood ka na ba ng zombie movie? Paano sila pinortray sa movie na ito? Classic image na ng zombie ang mabagal kumilos at blangko ang mukha. Magulo ang buhok, madumi ang balat. Madalas, lukot-lukot at punit-punit din ang kanilang damit. Sino ba naman ang may time pang mamalantsa kung dead ka na inside, di ba?

Naranasan mo na bang maging zombie? Not literally, siyempre. Madalas ka bang pagod at tulala dahil sa dami ng trabaho? O baka naman sa sobrang stressed, nakakalimutan mo nang alagaan ang sarili mo. Naka-autopilot ka na lang ba most days? Are you a dead man (o woman) walking?

Malamang nakaramdam din ng matinding pagod ang Twelve Disciples nang pinadala sila ni Jesus sa iba’t ibang villages para magturo at magpagaling ng mga may sakit (Marcos 6:7-13). Malamang, nakakaubos ng energy ang magpalayas ng demons mula sa mga sinasapian ng mga ito (v.13).

Hindi natin alam kung naging parang feeling zombies ang disciples dahil sa pagod. Pero alam natin kung ano ang ginawa ni Jesus when he saw na hindi na sila makakain dahil sa dami ng kanilang ginagawa. Pinagpahinga Niya sila.

Alam ni Jesus na maraming pangangailangan ang mga taong lumalapit sa kanila—mga taong may physical, emotional, at spiritual needs. But He also knew how important rest is. Kaya niyaya Niya ang disciples Niya na magpahinga.     Sa ibang pagkakataon, naglaan din ng oras si Jesus to be by Himself para manalangin (Mateo 14:22-23), o matulog para makapag-recharge (Marcos 4:35-38).

Nao-overwhelm ka na ba sa dami ng trabaho? Don’t feel guilty kung gusto mong magpahinga. And while you’re at it, take some time para makipag-usap kay Lord. Sigurado, you will find rest in Him.

 

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, kapag nase-stress na ako dahil sa dami ng kailangan kong gawin, please remind me na I can find rest in You. Amen.

APPLICATION

Maglaan ng at least 10 to 15 minutes kada araw for rest and relaxation. Puwede kang mag-light exercise, maglakad-lakad sa park, o magbasa ng Bible o iba pang inspirational na libro.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

4 + 5 =