Paying It Forward

Paying It Forward


Narrated by Sonjia Calit-Kakilala & Written by Joshene Bersales

Paano pa kaya kung una tayong nakatanggap ng blessing? Hindi ba maganda na tayo naman ang maging pagpapala sa ibang tao?

Paying It Forward

Huwag Apathetic


Narrated by Mari Kaimo & Written by Joshene Bersales

Turo ni Jesus sa Marcos 12:31, mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili.

Paying It Forward

Big God, Small Questions


Narrated by Mari Kaimo & Written by Joshene Bersales

Okay lang na magtanong ka, pero huwag mong hayaang magtapos dito. Manampalataya sa Panginoon. Never mind that you don’t understand all of His plans. Magtiwala ka.

Paying It Forward

Dead Man Walking


Narrated by Alice Labaydan & Written by Joshene Bersales

Nao-overwhelm ka na ba sa dami ng trabaho? Don’t feel guilty kung gusto mong magpahinga. And while you’re at it, take some time para makipag-usap kay Lord.

Paying It Forward

Wala Kayo sa Lord Ko


Narrated by Mari Kaimo & Written by Joshene Bersales

Whenever you feel discouraged dahil sa masasakit na salita ng ibang tao, balikan ang kuwento ni Elijah.