Don’t Miss the Blessings

Don’t Miss the Blessings


Narrated by Icko Gonzalez & Written by Joshene Bersales

Kaya huwag natin sayangin ang pagkakataon na makatanggap ng blessings by not putting our faith in Jesus. Manampalataya tayo kay Jesus.

Don’t Miss the Blessings

Paying It Forward


Narrated by Sonjia Calit-Kakilala & Written by Joshene Bersales

Paano pa kaya kung una tayong nakatanggap ng blessing? Hindi ba maganda na tayo naman ang maging pagpapala sa ibang tao?

Don’t Miss the Blessings

Huwag Apathetic


Narrated by Mari Kaimo & Written by Joshene Bersales

Turo ni Jesus sa Marcos 12:31, mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili.

Don’t Miss the Blessings

Big God, Small Questions


Narrated by Mari Kaimo & Written by Joshene Bersales

Okay lang na magtanong ka, pero huwag mong hayaang magtapos dito. Manampalataya sa Panginoon. Never mind that you don’t understand all of His plans. Magtiwala ka.

Don’t Miss the Blessings

Dead Man Walking


Narrated by Alice Labaydan & Written by Joshene Bersales

Nao-overwhelm ka na ba sa dami ng trabaho? Don’t feel guilty kung gusto mong magpahinga. And while you’re at it, take some time para makipag-usap kay Lord.