Ipon Now, Gastos Later

Ipon Now, Gastos Later


Narrated by Alex Tinsay”

God blesses you and allows you to enjoy the fruits of your labor. Mag-ingat lang na hindi mabaon sa utang dahil dito.

Open for Reconciliation

Open for Reconciliation


Narrated by Joyce Burton Titular

Ikaw lang at si Lord ang nakakaalam ng tunay mong naramdaman noon. Whatever you felt back then, huwag ka sanang maging sarado sa possibility of reconciliation.

Aso’t Pusa

Aso’t Pusa


Narrated by Jocelyn Rayton

Hindi laging madaling makisama sa kapatid (o sa mga single child, mga pinsan). Depende sa inyong ugali, may times talaga na magkakainisan kayo. Kapag may nagawang kasalanan ang kapatid, matutong magpasensya at magpatawad.

Honor Your Parents

Honor Your Parents


Narrated by Alex Tinsay

Anuman ang estado ng relationship mo with your parents, huwag mo sana kalimutan ang utos ng Panginoon. Kailangan nating i-honor ang ating mga magulang.

Solo Travel

Solo Travel


Narrated by Joyce Burton Titular

Kahit noong Bible times, makikita natin na laging sinasamahan ni Lord ang mga mahal Niya.