23

MAY 2023

Dear Single Parent

by | 202305, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Mari Kaimo & Written by Alma S.de Guzman

Welcome back sa ating series “Paalala para sa Parents.” Single parent ka ba, o may kilala kang single parent? May special message si God para sa mga single parent. Let’s listen.

Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka; siya’y hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing.

Isaias 59:1

Kapag single parent ka automatic na ikaw ang nanay at tatay ng pamilya. Dual role in just one body. Ikaw ang taya sa lahat ng bagay — sa pag-aalaga ng mga anak, paghahanapbuhay, sa paggabay at disiplina, pag-aayos ng mga problema sa bahay, at pagpapanatili ng mental, emotional, at spiritual well-being ng buong pamilya. Ilan lang iyan sa mga ginagawa ng lahat ng single parents na nagpapakatatag para sa kanilang pamilya.

Kung ikaw ay single parent sa kahit ano pang kadahilanan, tandaan mo, mahal ka ng Diyos at nakikita Niya ang bawat sakripisyo at pagtitiis na ginagawa mo. Alam Niya ang sakit na nadarama mo at naririnig Niya ang mga idinadaing mo. Patunay ang nangyari sa single parent na si Hagar (Genesis 16). Isang Egyptian servant girl si Hagar na sinipingan ng among si Abram nang hindi pa rin sila nagkakaanak ni Sarai. Nang nagdadalang-tao na siya, pinagmalupitan siya ni Sarai, kaya tumakas siya. Pero hindi bingi ang Diyos para hindi marinig ang hinaing niya (Isaias 59:1). Kinatagpo siya ng Diyos sa tabi ng bukal at pinangakuan ng protection at provision para sa kanila ng kanyang baby na ang magiging pangalan ay Ishmael (Genesis 16:9–11). Ang ibig sabihin ng Ishmael ay “God hears.” Kaya tinawag ni Hagar si Yahweh na “Ikaw ang Diyos na Nakakakita” (v. 13).

Dear single parent, the Lord got you covered! He is aware of all your concerns. You are loved and never alone. Be assured that by His grace, your needs will be provided and you can raise good children. Call to Him and He will answer you, believe in Him and you will experience His presence. So dear single parent, keep trusting God.

Thank you for joining us today. Tune in again tomorrow for the last part of our series “Paalala para sa Parents.”

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, maraming salamat na Kayo ang katuwang ko sa buhay. Patuloy po Ninyo akong buhusan ng pagmamahal at bigyan ng kapayapaan. Sa Inyo ako humuhugot ng lakas. Itaguyod po Ninyo ang aking pamilya. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Listen to Esterlyn’s song “How Great is Your Love” and let God’s love fill you. Declare out loud, “Dear single parent (Name), God loves you and He got you and your family covered!

INSPIRATIONAL QUOTES

CAN WE PRAY FOR YOU?

8 + 15 =