19

APRIL 2022

Decide for Yourself

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Edwin Arceo

Ang pasya ko sa sarili, ako’y maging masunurin, sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling.

Awit 119:30

Mula elementary hanggang high school si Edgar, hindi siya marunong bumili ng sarili niyang damit. Merong isang time na naisipan niyang bumili ng soccer shoes para gamitin na pamasok sa school. Akala niya, cool siya. Napansin na lang niya ang kakaibang tingin ng schoolmates habang naglalakad dahil may tunog ang sapatos niya.

Bunso kasi siya sa magkakapatid kaya madalas hindi niya alam kung ano ba talaga ang gusto niya. Hinayaan na lang niya ang mga kapatid na pumili ng bibilhin niya o di kaya, kapag may kaibigan siya na bumili ng damit or gamit, bumibili rin siya ng pareho ng kanila para at least, nakauso rin siya. Pero hindi siya naging masaya dahil napilitan lang siya. Pero dumating ang time na natuto rin siyang mag-decide para sa sarili. Naging mas masaya ang buhay niya.

Ganito rin dapat ang approach natin sa Word ni God. Kailangan mag-decide tayo kung susunod tayo sa sinasabi nito or hindi. Kailangan natin na maging intentional about it kasi buhay natin bilang Christian ang nakasalalay dito. At dahil nag-decide tayo na sumunod, dapat alam din natin kung ano ang ating susundin. Hindi dahil sinabihan tayo ng nakatatanda sa atin (although maganda ding panuntunan ito) or ng ating pastor kaya tayo susunod sa sinasabi ng Bible. Sinusunod natin ito dahil alam natin na ito ang tama at magbibigay ng glory kay God.

Totoo talaga ang sinabi ng 2 Timoteo 3:16, “Ang lahat ng Kasulatan …  ay nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay.” Nang sinusunod ko na ang sinasabi ng Word of God, nagkaroon ako ng kapayapaan na ang ginagawa ko ay ikinasisiya ni Lord. Ito rin ba ang gusto mo?

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, tulungan Mo po ako na palaging piliin ang sinasabi ng Salita mo. Bigyan Mo ako palagi ng kasiguraduhan na ang ginagawa ko ay ayon sa lahat ng sinasabi Mo.

APPLICATION

Simula sa araw na ito, mag-start ka ng regular na Bible-reading habit. Maraming Bible reading guide, tulad nitong Tanglaw, na pwede mong gamitin para maging consistent at regular ang iyong pagbabasa ng Salita Niya.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

5 + 2 =