20

APRIL 2022

Share with family and friends
Narrated by Kata Inocencio & Written by Thelma A. Alngog

Sumagot si Jesus, “Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa Paraiso.”

Lucas 23:43

May mag-college sweethearts who believed na 100% ang pagmamahalan nila. After graduation, niregaluhan ng boyfriend ang girlfriend niya. Binigyan niya ito ng isang aso. But they had a conflict, and the girl decided to work abroad. Habang nasa ibang bansa, nabalitaan na lang niya na nalunod at naanod ng baha ang aso nila. Makalipas ang anim na buwan, mas masaklap na balita ang kanyang natanggap mula sa Pilipinas. Ang dating boyfriend ay namatay due to a motorcycle accident.

Napakasakit at mahirap tanggapin ang ganitong painful situation. Ang remembrance na aso at ang nagbigay nito ay parehong wala na. Napakabata pa ng lalaki para mamatay. Pero wala naman kasing pinipiling edad ang kamatayan. Tayo ay 100% sure na may hangganan ang buhay dito sa lupa. Pero after death, sure ka na ba kung saan ka pupunta? May life after death ba?

Sinabi sa Hebrews 9:27, “And just as man is appointed to die once, after that to face judgment.” Kaya 100% sure na may judgment na magaganap. Nang si Jesus ay nakapako sa krus may katabi itong dalawang kriminal at one of them mocked Him. Pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, “Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarurusahan ding tulad niya! Tama lang na tayo’y parusahan nang ganito dahil sa ating mga ginawa; ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. Sumagot si Jesus sa pangalawang magnanakaw ng ganito, “Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa Paraiso” (Lucas 23:40-43). One hundred percent sure ba na mapupunta siya sa heaven? By faith, naniwala siya na si Jesus ay isang King at Siya ay may Kingdom. Jesus is 100% sinless and spotless.

What are you completely sure of? Accept Jesus as Savior and Lord of your life and 100% sure na mapupunta ka sa Kingdom ni God.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, I believe that You are the King of my life, my Savior, and Lord. Please write my name in the heaven’s book of life. Ikaw na ang mamuno sa buhay ko. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Write John 3:16 on a clean paper or your notebook then claim this verse. For God so loved_________ (write your name) and if _________(your name) will believe in Him. _________(your name)will not perish but have an everlasting life. Irecite ito nang paulit-ulit at ishare sa iyong mga kapamilya, kaibigan at sa neighbors mo.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

4 + 10 =