7

OCTOBER 2023

Gaslighting

by | 202310, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Icko Gonzalez & Written by Abi Lam-Parayno

Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin nang sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo sa dati ang pagsasamahan ninyong magkapatid.

Mateo 18:15

Naranasan mo na bang kausapin ang isang tao para maglabas ng sama ng loob sa kanya? Pinaghandaan mo ang inyong pagkikita at pinagdasal na sana’y maunawaan niya ang iyong pinanggagalingan. Nagdesisyon kang magpakatotoo at kausapin na siya para malaman niyang may nagawa siyang nakasakit sa iyo. Ang layunin mo ay huwag na niyang ulitin ang nakakasakit na ginawa niya, at maging mas matibay ang inyong samahan. Pero hindi mo inakalang kabaligtaran pala ang magiging resulta ng pag-uusap ninyo! Inilipat niya sa iyo ang kasalanan. Pinaratangan ka niyang mababaw ang iyong dahilan, pinagbintangan ka niyang mapanghusga, at inisa-isa niya ang mga pagkukulang mo sa kanya. Maaaring totoo ang mga paratang niya, pero maaari ring imbento lang niya para ikaw ang magmukhang masama, too sensitive, melodramatic or judgmental. We used to refer to this as, “turning the tables” or “to backfire.”

These days, we call it “gaslighting.” People who gaslight tend to make you question yourself. Magaling silang mag-manipulate ng sitwasyon at mag-invalidate ng nararamdaman mo. If you’re vulnerable, sasamantalahin nila ito and you’ll end up thinking that you really are the one to blame.

But it is never the Lord’s will that we manipulate other people’s feelings. In fact, tayo ay tinawag upang maging kind and tenderhearted (Ephesians 4:32), good and gentle (Galatians 55:22,23), and to do nothing out of selfish ambition or vain conceit (Philippians 2:3–4). Hindi rin natin dapat pagsamantalahan o dayain ang ating kapwa (1 Mga Taga-Tesalonica 4:6).

Kaya sa ating pakikipagrelasyon sa iba, tinatawag tayo ng Diyos na makipag-ayos sa nakagawa ng pagkakamali (Matthew 18:15). Alam ni Jesus na maaari nating masaktan ang isa’t isa, pero sa pagsasabing makipag-ayos tayo, nagbibigay Siya ng pag-asa na mare-restore ang ating relationships. In the same way that He has forgiven our sins and restored us to Him, God desires and enables us to forgive each other and be restored to one another.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Diyos Ama, Kayo po ang aking kakampi sa lahat ng oras, lalo na sa mga pagkakataong pinagsasamantalahan ng iba ang aking kahinaan. Bigyan po Ninyo ako ng lakas ng loob at kahinahunan na makipag-ayos sa nakasakit sa akin. Salamat sa pagpapanumbalik ng aming magandang samahan.

APPLICATION

Basahin ang Mateo 18:11–35. Pansinin kung gaano kahalaga sa Diyos ang tunay na pagpapatawad, ang pagpapanumbalik ng tao sa Kanya, at natin sa isa’t isa.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

14 + 8 =