11

DECEMBER, 2020

Share with family and friends

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Erick Totanes
Sinabi sa kanya ni Eliseo, “Isang taon mula ngayon ay mayroon ka nang anak na lalaking kakalungin.” Sinabi ng babae, “Mahal na lingkod ng Diyos, huwag na po ninyo akong paasahin.”

2 Mga Hari 4:16

Marami sa atin ang at one time nangarap, umasa, at nabigo. Kaya tuloy minsan ay takot na tayong mangarap. Nakokontento na lang tayo sa kung ano ang meron tayo at, kung aasa man tayo, doon sa maliliit na bagay lamang na madaling makamit o hindi gaanong masakit kapag hindi natuloy. Ganito siguro ang nararamdaman ng babaing Sunamita na nagbukas ng kanyang tahanan sa propetang si Eliseo o Elisha. Dahil sa kagandahang loob na pinakita nila ng asawa niya kay Elisha at sa katulong niyang si Gehazi, nagtanong si Elisha kung ano ang gusto ng Sunamita na gawin nila para sa kanya. Nang sabihin ni Elisha na magkakaanak sila matapos ang isang taon, sinabi niya “Huwag na po ninyo akong paasahin” (v. 16). Siguro matagal nang gustong magkaanak ng mag-asawa, at ginawa na nila ang lahat para matupad ito. Pero hindi sila pinalad Kaya tinanggap na lang ng babae na hindi na sila magkakaanak, at ayaw na niyang umasa pa.

Pero mabait si Lord sa mga nagmamagandang loob sa kanyang mga lingkod. Ang babaing ayaw nang umasa ay binigyan ng Diyos ng anak nang dalawang beses: una noong pinanganak ang anak na lalaki, at pangalawa noong binuhay muli ni Lord ang bata matapos itong mamatay.

Meron ka bang inaasam sa puso mo na sobrang imposible ay natatakot kang umasa na makakamtan mo ito? Meron ka bang pangarap na feeling mo hindi kalian man matutupad kaya pinagkakasya mo na lang ang sarili mo sa kung ano ang meron at kung ano ang mas madaling matupad? Ipagkatiwala mo ito kay Lord. Maaaring ibigay Niya ang pangarap mo, o kaya palitan Niya ito ng mas mabuting inilaan Niya para sa iyo. Either way, magugulat ka sa kung ano ang ibibigay Niya sa iyo. Only, put your faith in Him and follow Him wherever He leads.

Share this encouraging page to family and friends.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, madalas takot na po akong umasa at mangarap. Pero alam po Ninyo ang inaasam ng aking puso. Lord, isinusuko ko ito sa Inyo. Nagtitiwala ako na ang ibibigay Ninyo ay ang tunay na magbibigay sa akin ng fulfillment. Tulungan po Ninyo akong magtiwala sa Inyo. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Gumawa ng mabuti para sa iyong pastor o church workers. Bigyan ng suporta at i-encourage ang mga kilala mong nasa ministry.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

9 + 5 =