Buti Nga sa Kanya?

Buti Nga sa Kanya?


Narrated by Erick Totanes & Written by Maria Rita Ilya Magallona

Totoong sa appointed time ay hahatulan Niya ang lahat ng tao ayon sa kanilang ginawa.

Ginawa Para Lang Itago?

Ginawa Para Lang Itago?


Narrated by Erick Totanes & Written by Maria Rita Ilya M. Magallona

Hindi lang mga maabilidad ang ginagamit ni Lord, kundi ‘yung may Christ-like character.

Ulitin Ninyo, O Diyos

Ulitin Ninyo, O Diyos


Narrated by Erick Totanes & Written by Maria Rita Ilya M. Magallona

Hilingin natin tulad ni Habakuk, “Ulitin ninyo sa aming panahon ang mga dakilang bagay na ginawa ninyo noon.”

Bakit Ok Sila, Lord?

Bakit Ok Sila, Lord?


Narrated by Binoy Sadia & Written by Maria Rita Ilya M. Magallona

Kumapit tayo kay Lord at magsumikap ayon sa tamang paraan. Iwasan nating mainggit. Sa Diyos natin hanapin ang kaligayahan.

Wala sa Pamimilit ‘Yan

Wala sa Pamimilit ‘Yan


Narrated by Jocelyn Rayton & Written by Maria Rita Ilya M. Magallona

Ibibigay nang maluwag ng Diyos ang ating hinihiling hindi dahil makulit tayo, kundi dahil mabuti Siya.