Kayang Ibalik ng Diyos

Kayang Ibalik ng Diyos


Narrated by Icko Gonzalez”

Noon at ngayon, gaano man kalaki ng pagkakasala natin, may awa ang Diyos. Maranasan natin ang paghihirap, kung tayo’y magsisisi, mararanasan rin natin ang kagandahang-loob Niya.

Kasama Natin Ang Diyos

Kasama Natin Ang Diyos


Narrated by Erick Totanes

Magtiwala tayo kay Cristo at manalig sa Kanya. Anuman ang pinagdadaanan natin, hindi tayo mabubuwag at malalampasan natin ang mga ito dahil kasama natin Siya sa gitna ng ating paghihirap at kakulangan.

Natutuwa sa Iyo si Lord

Natutuwa sa Iyo si Lord


Narrated by Erick Totanes

Kapatid, hindi mo kailangang mag-alala dahil hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos (Mga Awit 136). At hindi ka lang Niya minamahal, natutuwa pa Siya sa iyo!

Magandang Balita … Kanino?

Magandang Balita … Kanino?


Narrated by Miriam Quiambao Roberto

Sa Kaharian ng Diyos, puro kabutihan at katwiran lang ang iiral. Walang kalokohang magaganap. Walang pandaraya, karahasan, at kalungkutan.

Commander

Commander


Narrated by Miriam Quiambao Roberto

Kaya nang maharap si Joshua sa isang armadong lalaki malapit sa Jericho na nagpakilalang commander ng army ni Yahweh, nagpatirapa siya at napa-worship. Siguradong lumakas ang loob niya. Bakit?