Handang Mag-Alay

Handang Mag-Alay


Narrated by Erick Totañes & Written by Rita Magalona

Magtiwala tayo sa Diyos na bumubuhay sa patay. Ibabalik Niya ang inalay natin ayon sa Kanyang kalooban.

Handang Mag-Alay

Isumbong Mo kay Lord


Narrated by Camilla Kim-Galvez & Written by Maria Rita Ilya M. Magallona

Sinasabi niya kay Lord kung ano ang kalagayan ng kanyang kapaligiran at kung ano ang kanyang nararamdaman tungkol dito.

Kayang Ibalik ng Diyos

Kayang Ibalik ng Diyos


Narrated by Icko Gonzalez”

Noon at ngayon, gaano man kalaki ng pagkakasala natin, may awa ang Diyos. Maranasan natin ang paghihirap, kung tayo’y magsisisi, mararanasan rin natin ang kagandahang-loob Niya.

Kasama Natin Ang Diyos

Kasama Natin Ang Diyos


Narrated by Erick Totanes

Magtiwala tayo kay Cristo at manalig sa Kanya. Anuman ang pinagdadaanan natin, hindi tayo mabubuwag at malalampasan natin ang mga ito dahil kasama natin Siya sa gitna ng ating paghihirap at kakulangan.

Natutuwa sa Iyo si Lord

Natutuwa sa Iyo si Lord


Narrated by Erick Totanes

Kapatid, hindi mo kailangang mag-alala dahil hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos (Mga Awit 136). At hindi ka lang Niya minamahal, natutuwa pa Siya sa iyo!