2

MARCH 2024

Hindi Recycled

by | 202403, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Neo Rivera & Written by Marlene Legaspi-Munar

Talaga nga bang may pagbabagong nangyari o nangyayari sa isang taong nagsasabing Cristiano siya? Kung tinatanong ninyo rin iyan, then listen as we begin our series “Ang Tatlong Pagbabago sa Buhay ng Isang Cristiano.”

Kaya’t kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito’y napalitan na ng bago.

2 Mga Taga-Corinto 5:17

Meron ba kayong luma at sirang gulong sa bahay? Maraming paraan para ang dating pudpud, sira, at hindi na maaaring gamiting gulong ng sasakyan ay muling mapakinabangan. Puwede itong i-recycle at gawing paso, upuan, lamesa, decorative materials, at kung ano-ano pa! Ang galing! Mapapaisip ka tuloy: Sana lahat ng bagay ay puwedeng i-recycle.

That’s a good thought. Pero pagdating sa ating pagkatao, hindi iyan ang plano ng Diyos. God made us into something much better. Sabi ni Apostle Paul sa 2 Mga Taga-Corinto 5:17, “Kaya’t kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito’y napalitan na ng bago.” Napansin mo ba ang mga salitang “bagong nilalang” at “napalitan na ng bago”?

When someone repents of his sins, he receives the forgiveness that God has extended to all sinful mankind noon pa mang naghihingalo ang Anak Niyang si Jesus sa krus para pagbayaran ang ating mga kasalanan (Luke 23:34; 1 Corinthians 15:3; Romans 5:8). Kaya kapag kinilala natin si Jesus bilang Tagapagligtas, God grants us not just forgiveness, but a new life. New life, hindi recycled life. Kapag recycled, gaya ng recycled rubber tire, nag-iba ang hitsura, pero same material. Anyone who is in Christ becomes a brand new person in his spirit. Hindi ang physical appearance ang nabago, kundi ang spirit. Nilinis ng dugo ni Jesus ang ating mga kasalanan at nabubuhay na Siya mismo sa atin kaya hindi na tayo nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. So, huwag na nating tawagin ang sarili natin na makasalanan. Mas tama ang tawag na:  binago ni Cristo.

So there you go: ang unang pagbabago sa buhay ng isang nakipag-isa kay Cristo ay ang pagbabago ng kanyang espiritu. But we are not just spirits, we are a people with souls and bodies. Maaasahan din ba natin ang changes sa areas na ito? Abangan bukas!

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoong Jesus, salamat na Ikaw na ngayon ang nakatira sa puso ko kaya bago na ang pagkatao ko. Hindi lang ako isang taong ni-recycle pero makasalanan pa rin, kundi isang bagong nilalang na ayaw nang magkasala at binigyan Mo ng kapangyarihang tumanggi sa kasalanan.

APPLICATION

Meditate on 1 John 3:9; Titus 2:11–14; and Romans 6:17–18. Hold on to the truth that if you are in Christ, He enables you to say no to sin and to do what pleases Him.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

4 + 10 =