29

MAY 2023

Huwag Takasan ang Problema

by | 202305, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Mari Kaimo & Written by Alma S. de Guzman

Sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal sa ilang na malapit sa daang patungo sa Shur. “Hagar, alipin ni Sarai, saan ka nanggaling at saan ka pupunta?” tanong ng anghel. “Tumakas po ako sa aking panginoon,” ang sagot ni Hagar. Sinabi ng anghel, “Magbalik ka at muling magpasakop sa kanya.

Genesis 16:7–9

Ang kuwento ng buhay ni Hagar sa Biblia ay parang eksena sa teleserye. She’s a servant to Sarai at nang hindi magkaanak ang amo niya, ibinigay siya nito sa kanyang asawang si Abram para sipingan at anakan. Kalaunan, nang magdalang-tao na si Hagar, naging mayabang siya at hinamak niya si Sarai. Kaya naman pinagmalupitan siya ni Sarai.

Hagar ran away from Sarai, pero nagpakita ang anghel ng Diyos sa kanya. “Magbalik ka at muling magpasakop sa kanya,” sabi ng anghel. Binanggit din ng anghel ang lahat ng mga pangakong inalaan ng Diyos para sa kanyang anak na ang magiging pangalan ay Ishmael (Genesis 16:10–11). Doon niya napatunayan na ang Diyos ay Diyos na nakakakita at nagmamalasakit.

Marahil tulad ni Hagar, may season din sa buhay natin na tumatakbo tayo papalayo sa problema, sitwasyon, o taong nakasakit sa atin. Minsan gusto nating takasan ang problema, believing that it will give us peace. But God is constantly reaching out to us to help us. He sees our pains and traumatic past. And alongside the healing, He is guiding us to redefine our unhealthy attitudes. Running away from our problems won’t solve anything but allowing God to intervene will give us the grace to take the necessary steps toward peace and healing. God heals the brokenhearted and binds up their wounds (Psalm 147:3).

The story of Hagar, Sarai, and Abram is a picture of messed up people, of impatience, of running away from God’s will. Yet it’s the same story that shows us a picture of a God who sees us and meets us in our point of need. He loves you, and He will never fail you.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord God, nakikita Ninyo ako at ang kabuuan ng lahat ng nangyari sa buhay ko. Heal my heart and give me the grace to recognize the attitude that needs refinement. I put my trust in You. Your love gives me hope, and Your grace is my blessing.

APPLICATION

Schedule a time of recollection. Visit a prayer mountain or any peaceful place where you can carefully listen and be vulnerable before the Lord Jesus Christ. Follow His leading.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

15 + 8 =