3

APRIL 2022

Kapag Naging Kasalanan ang Pride

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Jamey Santiago-Manual & Written by Excel Dyquiangco

Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay niya sa atin. Kaya’t sinasabi ng kasulatan, “Ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbabá.”

Santiago 4:6

Tanungin kita: Ikaw ba ay mapagmataas o kaya’y proud? Kung ang sagot mo dito ay hindi, hindi ba’t mapagmataas ka na rin dahil sinasabi mo na hindi ka mapagmataas? Ang gulo, ano? Pero ganyan talaga ang pride. Magulo at parang body odor iyan. Yung tipong lahat alam na proud ka except yourself.

Ano ba ang ibig sabihin ng pride? If we look up its meaning, we read na ang pride ay “a feeling of deep pleasure or satisfaction derived from one’s own achievements, the achievements of those with whom one is closely associated, or from qualities or possessions that are widely admired.” Ibig sabihin ay ikaw ay proud sa mga bagay na na-achieve mo sa buhay. Pero kung nagkaroon tayo ng achievement, hindi ba’t natural lamang na ipagmalaki natin ito? Don’t we want to tell people kapag na-promote tayo sa work, o kaya nakabili ng bagong bahay o kotse, o kaya nagkaroon ng achievements ang ating mga anak? Hindi ba’t wala namang masama doon?

Pero paano na kapag ang pride natin ay sumobra? Paano kapag over the top na ang pagmamalaki natin sa mga bagay-bagay? You must understand that pride is an issue of the heart. Sabi nga ni Jesus sa Luke 6:45, “A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of.” Kapag sumusobra na ang pag-build up natin sa sarili natin, lahat iyon galing sa puso. Kapag nangyayari ito, lumiiit ang pag-build up natin sa Diyos.

This becomes sin, something that God hates. Sabi sa Mga Kawikaan 6:16–19, “Ang kinamumuhian ni Yahweh ay pitong bagay, mga bagay na kanyang kinasusuklaman: kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan, pusong sa kapwa’y walang mabuting isipan, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan, saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin, pag-awayin ang kapwa, laging gusto niyang gawin.” Look at the first thing that the Lord hates — kapalaluan. Are we guilty of it? May we never be known as being too proud.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, help me to be humble. All my life, I have always been proud of my achievements and who I am. Tulungan Ninyo ako na maibaba ang sarili ko mula pedestal — at Kayo ang itaas ko. May You increase as I decrease. This way, I can look up to You and see Your goodness and faithfulness in My life. Tanggalin po Ninyo ang lahat ng barriers that talk about my pride, and may I only be proud of who You are, at kung ano ang nagawa Ninyo sa buhay ko. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Talk to Jesus about specific sources of pride in your life. Are you proud of who you are on social media? Are you too proud of your achievements? Ask Him to remove anything that hinders you from seeing Him.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

11 + 1 =