6

JANUARY 2024

Masayang Makatanggap ng Libre

by | 202401, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Alex Tinsay & Written by Alma S. de Guzman

Ako’y iyong nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko’y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihi’y alam mo nang lahat iyon, lahat ay di malilihim.

Awit 139:34

“On the house na po yung kape, Ma’am. Gets ko po yung disappointment ninyo nung sinabi namin na hindi available yung order ninyo, pero i-try ninyo po itong black coffee. Para po sa iyo yan!” sabi ng barista kay Amy. Nasurprise siya nang inilapag ang kape sa table nila. Laking tuwa niya sa kanyang natanggap at narinig.  

Feel na feel niya ang libreng kape, lalo na’t hindi naman niya sinabi kung bakit iyon ang gusto niya. Nagpasalamat siya at inenjoy ang kape.

Ang saya makatanggap ng libre, ‘di ba? At mas masaya kapag naramdaman mong yung taong nagbigay sa iyo ay parang nabasa ang laman ng isip mo. Wala ka naman kasing nabanggit na detalye tungkol dito.

Ganyan si God sa buhay natin. He is a generous God. May mga blessings tayong natatanggap na kung minsan kahit hindi natin ipinagdasal, ibinibigay pa rin Niya. Higit pa nga sa gusto natin ang ipinagkakaloob Niya.

Alam Niya ang laman ng puso at isipan natin kahit hindi pa natin ito nasasabi sa Kanya. Siya ang ating Ama sa langit at kilalang-kilala Niya tayo. Psalm 139:34 (NLT) says, “You see me when I travel and when I rest at home. You know everything I do. You know what I am going to say even before I say it, Lord.”

Kaibigan, kilala ka ng Panginoon higit pa sa pagkakakilala mo sa iyong sarili. Batid Niya ang kailangan mo. Hindi mo man masabi at wala ka mang lakas ng loob lumapit sa Kanya, gusto Niyang malaman mo na mahal ka Niya. Kalooban Niyang ikaw ay pagpalain at bigyan ng buhay na walang hanggan.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, maraming salamat sa lahat ng mga ipinagkaloob Ninyo sa akin. Sa buhay na ito, Kayo ang nag-iisang nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa akin. Maghari Kayo sa aking buhay. Sa ngalan ni Jesus, Amen.

APPLICATION

Challenge yourself to bless four people this month. Pray and prepare. Make them smile, and encourage them with this devotion.

 

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

6 + 8 =