18

JUNE 2022

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Sheena Lee Palad & Written by Rhoxanne P. Villasin

Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, “Saan ka naroon?”

Genesis 3:9

Have you ever experienced making a big mistake na sa sobrang kahihiyan, gusto mong makalimutan ng lahat ng taong nakakaalam na nagawa mo iyon? If yes, then Adam and Eve would know exactly what you are feeling.

Sa Genesis 3 na yata makikita ang pinakamalungkot na kuwentong mababasa natin. Kumain sina Adam and Eve ng ipinagbabawal na prutas. Malinaw ang bilin sa kanila ng Diyos na huwag itong kainin pero pinili pa rin nilang sumuway. Dito nagsimulang pumasok ang kasalanan sa mundo at ang paglayo ng tao sa Diyos. Ang Fall of Man. After realizing that they made a grave mistake, ginamit nila ang fig leaves para takpan ang kanilang mga sarili at nagtago sa Panginoon sa sobrang takot. “Saan ka naroon?” tanong ng Panginoon kay Adam.

Nagtatago ka rin ba ngayon sa Panginoon katulad ng ginawa noon nina Adam and Eve? If you are hiding because of shame and guilt due to sin, ito ang totoo: hindi mo ‘yan maitatago kay God. Sabi sa Hebrews 4:13, nothing is hidden from God. But here’s another truth: kung nothing in all creation is hidden from Him, nothing in all creation can separate you from His love as well (Romans 8:38). God’s love heals. His love brings freedom. His love brings redemption. Kaya huwag ka nang magtago sa fig leaves. Mas kailangan mo ang pagmamahal ng Diyos. He is asking you now, “Nasaan ka?” Lalapit ka na ba?

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, hiyang-hiya ako dahil sa nagawa kong mga kasalanan. Please, iparamdam Ninyo sa akin na ligtas ako dahil sa pagmamahal Ninyo. Na sapat ito para maligtas ako sa lahat ng mga kasalanan at pagkakamaling nagawa ko. I confess that I am a sinner and that I need Your forgiveness, Lord. I choose to believe na gaano man ako kadumi, nilinis na ako ng banal na dugo ni Jesus at hindi na ako mahihiwalay sa Inyo. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

After confessing your sins to the Lord and believing in Jesus as your Savior, find someone that you trust — a follower of Jesus — and share your story. Ask that person to journey with you as you live for God and grow in your knowledge of Him.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

2 + 8 =