Walang Gana?

Walang Gana?


Narrated by Alex Tinsay & Written by Rhoxanne Villasin

Believe and you will see the glory of God. You will feel alive again.

Walang Gana?

Before You Lose Your Temper


Narrated by Icko Gonzalez & Written by Rhoxanne Villasin

Huminahon tayo. Wala namang mawawala sa atin if we’ll take our time to process the situation before saying anything.

Walang Gana?

Hawak Niya ang Buhay Mo


Narrated by Neil Barnes & Written by Rhoxanne Villasin

Kilalanin natin na Diyos ang may hawak ng buhay natin. Make the most out of every opportunity na bigay Niya..

Walang Gana?

Sapat ang Biyaya Niya


Narrated by Neil Barnes & Written by Rhoxanne Villasin

Hindi dead end ang kahinaan mo. Isa itong open space para mas maipakita ng Diyos sa iyo na makakaya mo dahil sinasamahan ka Niya.

Huwag Kang Matakot

Huwag Kang Matakot


Narrated by Alice Labaydan

Be assured of God’s love for you and let His love for you overcome all your fears. Magtiwala na lagi kang iingatan ng Diyos at hindi ka Niya papabayaan dahil mahal ka Niya.