13

OCTOBER 2023

Pack Light

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Jericho Arceo & Written by PMVClapano

“Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo’y bibigyan ko ng kapahingahan.

Mateo 11:28

Mahilig ka bang umakyat sa bundok? O di kaya naman ay madalas mag-travel? Hindi na siguro bago sa iyo ang mag-pack light.

Having extra baggage is expensive and exhausting, lalo na kapag namumundok. Kapag marami kang karga na unnecessary, mabilis kang mapapagod. Kapag ikaw naman ay traveler, it costs extra para bayaran ang excess baggage. At dahil mabigat ang bagahe, nakakabagal ito sa pagkilos. Think of this pag dating sa life na maikukumpara sa isang race.

Mahirap gumalaw kapag may mabigat kang dinadala lalo na kung ang mga ito ay kasalanang kumakapit at maaaring magdulot sa atin ng pagkadapa o pagkasugat. Walang maidudulot na mabuti sa atin ang mga extra baggage sa buhay. Addiction, pride, unforgiveness, lust, anxiety, negative thoughts ― marami pang ibang pampabigat sa buhay. Sa una akala natin kaya nating bitbitin, pero kapag tumagal na, mararamdaman na natin ang bigat, manghihina tayo, at malulugmok.

Buti na lang, hindi pa huli ang lahat. Puwede pa nating maibaba at matanggal ang dala-dala nating extra baggage sa buhay kung lalapit tayo kay Jesus. Jesus can lift our burdens and give us freedom para maging magaan ang buhay. So, let go of unnecessary baggage and surrender everything to the Lord. Let Him free you from all sins and hindrances. Pangako Niya, “Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayoy bibigyan ko ng kapahingahan” (Mateo 11:28).

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoong Jesus, lumalapit ako sa Iyo at inilalatag ko ang lahat ng kabigatan ko sa buhay (specify kung ano ang nakakabigat sa iyo ngayon). Napapagod na po ako at kailangan ko ng kapahingahan. Salamat sa kaloob Mong kapatawaran at kalayaan. I surrender everything to You. Umaasa akong sa pagpapatuloy ko sa buhay, mas magaan na dahil tinanggal Mo na ang mga bagay na nagpapabigat sa buhay ko.

APPLICATION

May mga bagay ka pa bang hindi naico-confess sa buhay mo na sobrang bigat na? May tao bang hindi mo pa napapatawad? May adiksyon ka bang hindi mo pa rin mabitawan? You can look for a friend or a Christian community na makakatulong sa iyong journey. You can also find a prayer partner by calling 8-737-0-700 or texting 0919-060-7567. CBN Asia Prayer Center is here 24/7 for you.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

12 + 7 =