Serve with Love and Joy

Serve with Love and Joy


Narrated by Mari Kaimo & Written by PMV Clapano

Ang motivation at model natin in serving others with joy, humility, and love ay si Jesus.

Serve with Love and Joy

O Be Careful Little Eyes What You See


Narrated & Written by PMV Clapano

You may be feeling satisfied whenever you’re watching that porn video but all it can give you is temporary satisfaction and guilt.

Serve with Love and Joy

Liwanag sa Dilim


Narrated by Alex Tinsay & Written by PMV Clapano

Kitang-kita ni Jesus ang iniisip at nararamdaman mo. Kahit hindi mo naiintindihan ang sarili mo, nauunawaan ka Niya.

Institutionalized

Institutionalized


Narrated by Miriam Quiambao Roberto

The question is, how can we do the right thing when we are pressured to do what’s wrong? How can we stand for what’s right kahit mahirapan tayo?

The Choice, Not The Option

The Choice, Not The Option


Narrated by Pau

Alam mo ba na may nauna nang pumiling magmahal sa ’yo bago ka pa man isilang? Minahal ka ni God at dahil diyan ay ipinadala Niya ang kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus upang ikaw ay bigyan ng pag-asa at buhay na walang hanggan (Juan 3:16).