Liwanag sa Dilim

Liwanag sa Dilim


Narrated by Alex Tinsay & Written by PMV Clapano

Kitang-kita ni Jesus ang iniisip at nararamdaman mo. Kahit hindi mo naiintindihan ang sarili mo, nauunawaan ka Niya.

Institutionalized

Institutionalized


Narrated by Miriam Quiambao Roberto

The question is, how can we do the right thing when we are pressured to do what’s wrong? How can we stand for what’s right kahit mahirapan tayo?

The Choice, Not The Option

The Choice, Not The Option


Narrated by Pau

Alam mo ba na may nauna nang pumiling magmahal sa ’yo bago ka pa man isilang? Minahal ka ni God at dahil diyan ay ipinadala Niya ang kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus upang ikaw ay bigyan ng pag-asa at buhay na walang hanggan (Juan 3:16).

Never Too Weak to Serve

Never Too Weak to Serve


Narrated by Pau

You may have physical conditions, defects, deficiencies, and even life-threatening diseases that may limit you but God can use you despite these things.