1

JULY 2023

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Sonjia Calit & Written by Karen Mae C. Guarin

Sinabi ni Yahweh kay Moises, “Pinili ko si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur na mula sa lipi ni Juda … Pinili ko rin para makatulong niya si Aholiab, anak ni Ahisamac na mula naman sa lipi ni Dan. Binigyan ko rin ng kakayahan ang ibang mahuhusay na manggagawa upang sila ang gumawa ng lahat ng iniuutos ko sa iyo. Sila ang gagawa ng Toldang Tipanan, ng Kaban ng Tipan, ng Luklukan ng Awa at lahat ng kasangkapan sa tabernakulo.

Exodo 31:1–2, 6–7

Kailangang magpadala ng solo performer ng isang ballet group to represent them sa isang event. Hindi makapag-decide ang kanilang leader na si Hazel kung sino ang pipiliin, kaya idinaan niya na lang ito sa isang bunutan.

Nakaka-relate ka ba kay Hazel? Kailangan mo sigurong mamili ngayon. You might be contemplating who to choose as your partner or teammates for your personal plans, project for school, work, business, or ministry. Perhaps nalilito ka na kung dapat mo pa bang ituloy ito at natatakot ka na baka magkamali ka ng mapili. 

Our devotion for today is about God’s appointments in building His tabernacle. Inutusan Niya si Moises na ipagpagawa Siya ng santuwaryo (Exodo 25:8). It is also known as the Tent of Meeting, a portable dwelling place of God where the Israelites worshiped Him. Based on Bible commentaries, about 2.4 million Israelites ang kasama ni Moises sa wilderness noong panahong iyon. Sobrang dami ng pagpipilian niya! Paano kaya napili ni Moises ang mga skilled worker na nagtayo nito? 

Instead of drawing lots, Moses listened to God. Out of millions of Israelites, God specifically assigned Bezalel as the chief craftsman and Oholiab as his helper. And if these weren’t clear enough, sinabi pa Niya kung saang angkan sila galing! 

Kung isa ka sa mga inappoint ni God, don’t doubt yourself. God is telling you right now, “I was certain when I chose you.” Sigurado rin Siya sa mga taong tinawag Niya to help you carry out His beautifully architected plans. And in time, ipakikilala Niya sila sa iyo. God builds the team that will accomplish His will. Hindi na natin kailangan pang problemahin ito. Kapag si God ang nagplano, Siya rin ang magtatalaga ng mga tao.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, I am not sure kung sino po ang mga taong gagamitin Ninyo to help me fulfill Your plans. Mangusap Kayo sa ‘kin, Panginoon. Make it clear to me, give me peace, and encourage me as I do Your will.

APPLICATION

Like Moses, let us listen to God’s instructions. We can do this by praying, reading the Bible, and seeking pieces of advice from the right people.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

2 + 8 =